DLG: Pilen peger nedad for hvedeprisen

Der er udsigt til endnu et høstår med god forsyning.

Af prokurist Rolf Pedersen, DLG

Et snarligt logistisk kaos i Østersøområdet kan ikke udelukkes

Eksportørerne omkring Østersøen står stort set alle med gabende tomme eksportbøger frem til ny høst. Situationen er den, at så længe landbruget generelt stadig ikke ønsker at prise de sidste mængder af gammel høst, ja, så har eksportørerne naturligvis valgt ikke at opbygge nye eksportpositioner og dermed sælge sig short. Der er ellers en oplagt fornuftig logistisk begrundelse for at gøre det, men den prismæssige risiko er for stor.

Snart lukker Matif børsen for høst 2015

Snart forsvinder den sidste Matif-termin på hvede på gammel høst. Og så er der ikke længere mulighed for eksportørerne til at risikoafdække et evt. short salg. Jo længere tid der går, inden situationen på et eller andet tidspunkt ændrer sig, jo større bliver ekstraomkostningerne, og jo vanskeligere bliver det at løse den forestående opgave.

Høst 2015 lakker mod enden i EU

På papiret er der kun knap tre måneder tilbage af gammel høst i EU, og alle anerkendte prognosemagere er fortsat enige om, at EU efter to års opbygning af lagrene i år vil lande på et nogenlunde uforandret lager. Ved indgangen til høst 2013 var EU-lagrene ifølge EU-Kommissionen på 28,6 mio. tons, og de venter, at de vil stige med 21,1 mio. tons til 48,7 mio. tons ved udgangen af høst 2016. De første prognoser for forsyningsbilledet på ny høst peger igen i retning af en yderligere opbygning af EU’s lagre.

Lagrene stiger på globalt plan

Derimod forventes de globale lagre igen at stige – for 3. år i træk. Ved indgangen til høst 2013 var de globale lagre ifølge det amerikanske landbrugsministerium, USDA, på 344 mio. tons, og de ventes at stige med 140 mio. tons til 484 mio. tons ved udgangen af høst 2015. Hvis vækstsæsonen på den nordlige halvkugle forløber uden markante vejrmæssige problemer i de kommende måneder, står vi med andre ord igen foran et høstår med en rigtig god forsyningssituation – både lokalt, regionalt og globalt.

Prisudviklingen

Matif-børsen på hvede på maj 2016 terminen er som nævnt den sidste, vi europæere har på gammel høst. Efter knap et halvt års prisfald på netop denne termin stabiliserede markedet sig i løbet af marts og har siden flakket lidt op og ned uden markant retning. Der har i lang tid hverken været markante negative eller positive nyheder til at fremprovokere i brud i den ene eller anden retning. Markedet mangler simpelthen afgørende nyt input, før der kan sættes en ny retning.

Præmie på høst 2016 ift. høst 2015

På Matif-børsen ligger september 2016-terminen euro 8,50 = kr. 6,35 højere end maj 2016. På det danske marked har vi en præmie på ny høst på kr. 12 til kr. 14 per 100 kg. På et tidspunkt mødes priserne, og spørgsmålet er, om priserne på gammel høst skal op til ny høst eller omvendt. Med udsigten til et endnu et høstår med en god forsyning (overforsyning?) er vurderingen, at det er priserne på ny høst, der skal ned. Måske er det en god mulighed for at delsælge ny høst?

 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) 
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for evt. dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af evt. fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.