DLG: Rapsprisen stiger - dårlig vejr i Australien og Canada
Der er for tørt i Australien og for vådt i Canada.

Af rapshandler Christian Dam Olesen, rapshandler, DLG

Tørre forhold i USA påvirker korn, soja og majsafgrøderne markant i disse dage.

Det påvirker også prisen på europæiske rapsfrø. Her har vi set stigende priser over den seneste periode. Det europæiske vejr er forbedret, men der er problemer med vejret og forholdene i Australien og Canada. Der er for tørt i Australien, hvor der derimod er for vådt i Canada.

Der spekuleres nu på, om markedsaktørerne vil nedskrive produktionen i disse to lande, hvilket skaber bekymringer.

Et anerkendt analysebureau har netop nedskrevet EU-28’s efterspørgsel på vegetabilske olier med 0,2 mio. tons i forhold til sidste år. Forbrugerne erstatter rapsolie og olivenolie med solsikkeolie grundet dårlig tilgængelighed og lave priser på solsikkeolie.

På nuværende tidspunkt ser vi en relativ stor aktivitet hos forbrugerne på det fysiske marked – samtidig med at den europæiske landmand ikke sælger sine varer.

Sojakomplekset påvirket af stor produktion

Sojakomplekset er stadig påvirket af den store sydamerikanske produktion.

Der forventes stadig rekordstore arealer i USA for den kommende 2017/18-høst, hvilket også lægger pres på priserne. Over 90 procent af det anslåede areal er plantet nu, hvilket er foran et historisk gennemsnit. Der er tale om for tørt vejr i disse dage i forhold til afgrøderne.

Den kinesiske efterspørgsel halter bagefter forventningerne. Det giver markedsaktørerne yderligere bekymringer.

Fredagens USDA-rapport var begivenhedsfattig, og der blev ikke ændret ved mange estimater. Der blev dog estimeret en mere stram forsyning af den amerikanske sojaoliebalance, men ændringerne var små.

USDA nedskrev sojaolielagrene, hvilket var forventet. 

pris på Palmeolie falder

Vi har oplevet faldende priser på palmeolie det seneste stykke tid.

Årsagerne til de faldende priser er uændrede: Stigende produktion og faldende efterspørgsel. Det ser ud til, at vi vil opleve yderligere fald i palmeolieprisen over den næste periode, hvis vi ikke oplever nogle overraskelser.

Geopolitik og Råolie

Prisen på råolie er til og med faldet over den seneste periode.

Årsagen er både af geopolitisk og fundamental karakter. Den geopolitiske situation består af uro mellem Saudi Arabien og Qatar samt deres villighed til at overholde aftalen om produktionsbegrænsningen af råolie frem mod marts 2018.

På den fundamentale side har vi set en svagt stigende dollar og en overraskende stigning i de amerikanske lagre.

Valuta

Investorerne forventer stadig, at FED hæver renten efter det næste centralbankmøde, som forløber i disse dage.

Det bliver spændende at se, om renten bliver hævet – stigningen er til dels prissat i markedet. Der spekuleres dog i, om FED bliver nødt til at holde igen med rentestigningerne grundet den nuværende økonomiske situation.

Forventning: stigende priser

Vi forventer stigende priser på kort sigt frem mod høsten, grundet øget forbrugerinteresse og dårlige afgrødetilstande i Canada og Australien.

Det kan hurtigt ændre sig, hvis vi ser er pres fra de europæiske landmænd.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.