DLG: Stærk hvedehøst på den sydlige halvkugle
Australien er på vej med kæmpe hvedehøst på 33 mio. ton, og også i Argentina er der fremgang i forhold til seneste høst. Det skriver DLG i en aktuel markedskommentar.

Vejret viser lidt tænder i Sydamerika, hvor den sidste måneds tid har bragt for lidt nedbør til Argentina og Brasilien. Senest har det trukket sojapriserne i vejret, hvilket efterfølgende har støttet majs- og hvedepriserne. I hjertet af USA’s hvedebælte er det også alt for tørt, og der er kaldt til regndans.

I det centrale og vestlige Europa har december måned kun givet mellem 0 og 50 preocent af den normale nedbør hen over vinterhvedeområderne, og der er ikke meget regn i udsigt de kommende par uger.

Herefter skulle vi få omslag til betydeligt koldere vejr med ringe udsigt til sne af betydning. Den manglende regn har allerede givet problemer for trafikken på Rhinen og Donau, og flodprammene kan af hensyn til dybgangen ikke længere laste fuld last.

Fondene reducerer deres shortpositioner

Fondene har bidraget til den fastere stemning, idet de i de seneste dage har reduceret deres shortpositioner i hvede og majs på Chicagobørsen.

Dette kan enten tolkes som en større tro på en stabilisering eller ligefrem en stigning i priserne, eller som en trimning af deres positioner her op til deres årsafslutning. Vi tolker det som en trimning af deres positioner.

Høstarbejdet på den sydlige halvkugle går ind i slutspurten

De to betydende korneksportører på den sydlige halvkugle, Australien og Argentina, er ved at have dette års høst i hus.

I Australien er der høstet 90 procent af hveden og 60 procent af byggen, og de tilsvarende tal for Argentina er 60 og 50 procent. De seneste prognoser herfra lyder på en australsk opjustering af hvedeproduktion til en kæmpe rekord på 33 mio. tons mod sidste års 24,5 mio. tons.

Argentina melder uændret om en hvedeproduktion på 14,4 mio. tons mod 11,3 mio. tons sidste år.

De fysiske markeder i Europa

Generelt er de fysiske markeder i Europa gået i stå på grund af helligdagene kombineret med en enkelte feriedage samt årsafslutning.

Der er hos handelshusene fortsat nogle shortpositioner i foderkorn, primært i foderhvede, som venter i kulissen. De håber tilsyneladende på at finde billigere varer på den anden side af nytår. Store mængder ligger da også fortsat usolgte hen i det europæiske marked – primært i landbruget.

DLG: Tumult på rapsmarkedet - men tro på stigende priserMark Fredag 23. december 2016 · 16:28

I Danmark står køberne og sælgerne langt fra hinanden, og det gælder både foderhvede franko i det jyske og frit om bord på Øerne øst for Storebælt. Foderbyg og havre er fortsat udbudt i rigelige mængder. Maltbyg synes at være gået i vinterhi, men en fornyet efterspørgsel fra malterierne ventes at komme på den anden side af nytår.

Polske fodermajs følger priserne for foderhvede frit om bord. Der har været et meget stort afskibningsprogram af majs i december. De polske landmænd er på det seneste blevet meget tilbageholdne med at sælge yderligere mængder majs til afskibning i de førstkommende måneder.

Russisk og ukrainsk fodermajs har vi endnu ikke set i Danmark i denne sæson.

Udsigterne: Øget risikostyring

Det overordnede billede af en rigelig kornforsyning er intakt, men uforudsigeligheden er øget markant efter en række større mere eller mindre uventede begivenheder i 2016.

I flæng kan nævnes Brexit, valget af Trump i USA, aftalen om produktionsbegrænsning af olie i OPEC regi med stigende oliepriser og stigende russisk rubel til følge, en stærk US dollar, et forestående valg i Frankrig, en fortsat usikker situation i Mellemøsten og og og…..

Behovet for risikostyring er i året 2016 blevet større end nogensinde, og det bliver med garanti ikke mindre i 2017. Spænd sikkerhedsselen og vær klar til endnu et nyt år, som med garanti også vil have en masse overraskelser gemt oppe i ærmet.

DLG ønsker alle læserne et godt og lykkebringende nytår.

 

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)

”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg. ”

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.