DLG: Stor EU-kornhøst i kamp med østlande om eksport
Kornmarkedet er kommet under pres af flere forskellige faktorer. Med en forventet stor kornhøst i EU skal en markant større andel eksporteres.

Kornmarkedet viser svaghedstegn efter at være ramt af række prisnegative input, som nærmest har stået i kø i de sidste uger. De væsentligste elementer har været:

• Favorable vækstbetingelser på den nordlige halvkugle
• En frisk USDA-rapport der opjusterer produktionen af hvede, majs og sojabønner
• En frisk USDA-rapport der opjusterer slutlagrene af hvede, majs og sojabønner
• En rekordstor stor sydamerikansk produktion af hvede, majs og sojabønner
• Et vigende råoliemarked
• Et vigende palmeoliemarked

Forsyningssikkerheden er intakt og forsyningen er rigelig. USDA opjusterede den globale produktionen af hvede med 3 mio. tons, som alt sammen ligger i Sydamerika. Forbruget af hvede blev opjusteret med knap 1 mio. tons, men altså ikke nok til at opveje produktionsstigningen.

For majs opjusterede USDA produktionen med 9 mio. ton, hvoraf de 5 mio. tons ligger i Brasilien. Forbruget af majs blev opjusteret med 6,5 mio. tons, altså heller ikke nok til at opveje produktionsstigningen.

Absolutte tal på produktionen har dog ingen værdi i sig selv, hvis de ikke sættes i forhold til forbruget. I den forbindelse er det værd at nævne, at hvedelagrene nu ventes at udgøre 34 procent af det samlede globale årsforbrug, og det tilsvarende tal for alt andet korn er 19 procent. For majs alene er tallet 21 procent.

EU-kommissionen ser gode udsigter for korn

Efter en miserabel kornproduktion i Frankrig og delvist også i andre EU lande sidste år, er Europa tilbage på sporet.

Indtil videre har der ikke været rapporteret nævneværdige udvintringsskader noget sted, og vækstbetingelserne har generelt været favorable.

DLG giver en tokrone ekstra for højt proteinindhold i foderkornMark Tirsdag 14. marts 2017 · 11:05

På denne baggrund forventer kommissionen en samlet kornproduktion i 2017 på 313 mio. tons mod 294 mio. tons sidste år. Det interne forbrug anslår kommissionen vil stige en anelse fra 285 mio. tons i høståret 2016 til 286 mio. tons i høståret 2017.

Der bliver på denne baggrund lagt op til en markant stigning i eksporten, som sættes til 43 mio. tons i høst 2017 mod 35 mio. tons i høst 2016. Der tegner sig derfor allerede nu det velkendte billede af den lige så velkendte kamp om eksportmarkederne på efterårsterminerne mellem på den ene side EU og på den anden side Rusland/Ukraine.

Høsten er ikke i hus endnu, men…

Risikoen for alvorlige udvintringsskader i vores del af verdenen er efterhånden ved at fordampe som dug for solen, og et decideret vejrmarked bliver vanskeligere og vanskeligere at få øje på - men man skal som bekendt ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt.

Under alle omstændigheder er stemningen i markedet vendt en anelse, og i den kommende periode vurderer vi muligheden for mindre prisfald som lidt større en det omvendte.

Vi har tidligere ved forskellige lejligheder fremhævet præmien på Matifbørsen på høst 2017 over høst 2016 som en oplagt mulighed for en del afdækning af sit salg på høst 2017. Præmien er fortsat tilstede, men er nu skrumpet ind til godt 6 euro per ton – og dette endda på et lavere niveau.

Denne kommentar til afgrødemarkedet er skrevet 14. marts.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg. ”

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.