DLG: Valutahop dikterer verdens kornhandel
Valutakurserne er det aktuelle barometer, som man må leve efter, når der skal eksporteres eller importeres.

Verden er fortsat velforsynet med korn. Senest har Australien opjusteret landets kornproduktion med yderligere 2,8 mio. ton byg og 2,5 mio. ton hvede til i alt 48,5 mio. ton mod ”kun” 34 mio. tons i høståret 15/16.

Selvom Australien afskiber på livet løs, bliver der uomtvisteligt tale om opbygning af overgangsbeholdningerne, ligesom Rusland og USA kommer til at øge deres overgangsbeholdninger. Indien og EU (Nord- og Vesteuropa) slutter indeværende høstår med reducerede overgangsbeholdninger.

På den anden side blev verdens forbrug af korn i seneste USDA-rapport i februar opjusteret med 7,23 mio. ton.

Vækstsæsonen og vejrmarkedet står for døren

Selv med en god forsyning og rekordstore lagerbeholdninger i verden vil markedet i de kommende uger/måneder blive meget følsomt overfor vejrfænomener og -udsigter, der kan true foldudbytterne til høst ’17.

For tiden er der kun udsigt til udvintring af vinterafgrøderne i de Baltiske lande og dele af Polen, hvor frostgrader på minus 15 – 18 grader Celsius  og kraftig vind har slidt på planterne. I det øvrige Europa, inklusive landene omkring Sortehavet betegnes plantetilstanden for tiden  som god.

Dog kan der i Tyskland og i et bånd op til Baltikum være lidt malurt i bægeret på grund af meget lille nedbør i vintermånederne - faktisk har der ikke været normal nedbør siden juli sidste sommer. For tiden ses det tydeligst på vandstanden i Rhein, hvor skibsfarten i måneder ikke har kunne transportere fulde laster.

Mark: Havre på optur lover godt for kornpriser Mark Torsdag 16. februar 2017 · 13:33

Vinterafgrøderne lider ikke for tinde, men så snart de kommer ud af vinterdvale, bliver der fokus på vejrudsigterne, idet jordens reserver for tidne  er markant reduceret.
 

Valutamarked mere end varemarkedet

Politisk uro er efterhånden lidt ”fortærsket”, men valutakurserne er det aktuelle barometer, som man må leve efter, når der skal eksporteres/importeres.

Blandt andet er russiske rubler steget godt 11 procent siden midten af november - godt hjulpet af højere pris på råolie. Britiske pund er foreløbig kommet over Brexit og ligger pt. ca 5 procent højere end i Brexit-dagene.

Den brasilianske valuta har de seneste uger også taget revanche og noteres lige nu 9,5 procent højere end for tre måneder siden, og også den australske dollar oplevere fornyet interesse og ligger ca 4 procent højere end for tre 3 måneder siden.

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure)

”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.