DR Nyheder og LandbrugsAvisen i tvist om pesticid-artikler

Landbrugets anvendelse af sprøjtemidler skaber fra tid til anden kraftige bølgeskvulp i medierne og blandt læsere og seere. Det skete også i den 16. december 2015, efter at DR Nyheder publicerede en række artikler om landbrugets anvendelse af sprøjtemidler.

En af DRs artikler omhandlede insektmidlet Chloripyrifos, der kun har været godkendt til gartnerier. Midlet er nu forbudt. Midlet er fundet i en række vandløb, og artiklen påstår at der ingen gartnerier var i nærheden af fundene. Derimod blev det kraftigt antydet, at landbruget  - ulovligt – havde brug midlet. Se artiklen her

Samme dag den 16. december publicerede LandbrugsAvisen.dk en kritisk artikel om DR-artiklen fra samme dag med landskonsulent Jens Erik Jensen, Seges, som kilde. I artiklen siger Jens Erik Jensen blandt andet, at han efter en kort søgning på luftfoto hurtigt fandt gartnerier tæt på fundene af sprøjtemidler på tre af fire lokaliteter nævnt i DR-artiklen. Læs artiklen her

Den 17. december forlangte DR en berigtigelse af LandbrugsAvisens artikel. Begrundelsen var, at artiklen mistænkeliggjorde DR på et forkert grundlag.

LandbrugsAvisen har afvist DRs krav om en berigtigelse, og fastholder, at artiklens påstand om, at ”DR overså gartnerier tæt på fund af sprøjtemiddel” er korrekt.

De to medier er nu blevet enige om at offentliggøre hver deres kommentar på LandbrugsAvisen.dk.

DRs kommentar
I sin kommentar lægger DR vægt på følgende punkter:

Pesticid-artikler: Kommentar fra LandbrugsAvisen til DR NyhederMark Mandag 25. januar 2016 · 14:30

- DR har i sin artikel kun videreformidlet forskernes opfattelse af, at Chlorpyrifos må være brugt i vandløbenes opland. Hverken DR eller forskerne har forsøgt at finde præcise kilder til forureningen.

- DR har fra Seges modtaget den dokumentation for beliggenheden af tre konkrete gartnerier, som LandbrugsAvisen bruger i sin artikel. Heraf er de to forkerte, den tredje er usandsynlig.

- DR fik kun en time til at undersøge påstandene i LandbrugsAvisens artikel.
Læs hele DRs kommentar her.

LandbrugsAvisens kommentar
I sin kommentar lægger LandbrugsAvisen vægt på følgende punkter:

- LandbrugsAvisens dokumentation for, at DR overså gartnerier, holder. Avisens eksperter rejser berettiget grund til at antage, at gartnerier kan være en mulig årsag til fundene af Chlorpyrifos i vandløb på tre af fire lokaliteter.

- LandbrugsAvisen har i sin artikel kun nævnt ét konkret gartneri , ikke tre. Udover dokumentation for de tre gartnerier, som DR omtaler, har LandbrugsAvisen modtaget dokumentation for eksistensen af yderligere et antal gartnerier på lokaliteterne.

- DR fik alle muligheder for at svare på kritikken i LandbrugsAvisen artikel. Efterfølgende har DR i løbet af den seneste måned gentagne gange fået tilbud om at komme til orde i en kommentar.
Læs LandbrugsAvisen kommentar her

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.