Driftsleder for 1.050 hektar: Flotte afgrøder er hjulpet på vej af pløjefri dyrkning
Blog fra planteavlsbedriften: Martin Dunker, ny blogger for Mark Plus, er ret godt tilfreds med afgrødernes tilstand på Toftegaard. Det tilskriver han, at det er muligt at udføre forårets markopgaver som gødskning, gyllekørsel og såning på optimale tidspunkter - godt hjulpet af pløjefri dyrkning.

Af Martin Dunker - fortalt til Stig Bundgaard

Vores vinterafgrøder i form af hvede, byg, rug og raps ser rigtig gode ud her efter vinteren og frem til forsommeren, og vi er også sluppet utroligt billigt hvad angår omsåning.

Vi har kun omsået en lille mark med 2,5 hektar vinterraps, der var druknet. På den stive lerjord har vi også nogle huller, hvor rapsen er druknet, men altså ikke slemt nok til at jeg vil så raps i og køre og zigzagge rundt i markerne.

Medvirkende til at vintersæden klarer sig fint, er nok, at vi lykkes med at komme ud med gødning tidligt i februar, så rodnettet bliver styrket, manganmangel forebygget, og så vi er sikre på at afgrøderne har tilgængelig gødning til at gro når vejr og vind er til det.

Pløjefri dyrkning giver tidlig færdsel

Sådan en liftophængt spreder med en sur NS 26-13 gødning kan vi næsten altid køre med på hele arealet tidligt februar. Som oftest kan vi også køre gylle på halvdelen af arealet på samme tid.

At den tidlige færdsel er mulig skyldes i høj grad, at vi praktiserer 100 procent pløjefri dyrkning, i år på sjette sæson.

Tidlig gødskning af vintersæden er naturligvis en ekstra stor fordel, hvis vi i foråret rammer en periode, hvor det er umuligt at køre i marken.

Et godt eksempel er sidste år, da det regnede fra starten af marts og måneden ud, og markerne først blev farbare igen i begyndelsen af april. I starten af marts have vi allerede gødsket 90 procent af vintersædsmarkerne, og jeg kunne se at det havde stor effekt på markerne.

Martin Dunker er glad for, at det kun har været nødvendigt at omså et lille stykke med vinterraps. Privatfoto

Såning af vårbyg i gang: Vi kører 12-13 km i timen trods lidt tungt såbedMark 23. marts · 10:21

Næsten altid efterafgrøde før vårsæd

Vi blev færdige med at så vårsæd 20. april efter en tidlig start allerede 6. marts. I alt har vi sået 340 hektar vårsæd fordelt på 255 hektar vårbyg og 85 hektar havre. På 90 procent af arealet har der forudgående været efterafgrøde.

Fredag i denne uge sprøjter vi vårbyggen anden gang mod ukrudt med 10 gram Express + 0,25 liter Pixxaro. Alle vårbygmarker har tidligere fået tildelt DFF lige efter såning.

De 250 hektar majs blev vi færdig med at så fredag i sidste uge. Såningen er forløbet udmærket, bortset fra at vi måtte udsætte starten en uges tid på grund af store mængder nedbør for 14 dage siden, så maskinstationen kom først i gang mandag 4. maj.

Før såning af majs nedvisner vi stubben med Roundup, maskinstationen kører gylle ud, og vi harver op i  15-20 cms dybde.

Vi er lige begyndt med at ukrudtssprøjte majsen. I første omgang bliver det med 0,1 liter DFF. Senere om tre ugers tid følger vi op afhængig af ukrudtstrykket med en blanding af Starane 333 + MaisTer + Harmony + Fighter 480.

I maj bliver der sået efterafgrøder i majsen. Det klarer maskinstationen samtidig med radrensning og udlægning af den sidste gødning. Resten af efterafgrøderne bliver lagt ud i august efter høst af vinterhvede og vinterrug.

Majsen dyrker vi for første gang til eget brug, efter vi i november opkøbte en kvægejendom. Den majs, vi har dyrket i tidligere år, har været dels til biogas, dels til fodermajs solgt til en nabolandmand.

Græsslæt for første gang

Med tilkøbet af kvægejendommen skal vi i år for første gang tage græsslæt. Første slæt skal nok tages om to til tre uger - lidt senere end de fleste, og det skyldes at græsset står på kold, stiv lerjord.

Maskinstationen står for både skårlægning og snitning af græsset, for vi mener ikke, at der er økonomi i at eje maskiner til 80 hektar slætgræs.

Faktaboks

Martin Dunker

  • Driftsleder for marken på Toftegaard ved Brønderslev siden 2010. Blogger for Mark Plus.
  • 35 år, uddannet faglært landmand og driftsleder (toårigt kursus afholdt af jyske lbf.)
  • Toftegaard omfatter tre ejendomme: 1. Ejendom med 650 søer og salg af 30 kilos grise. 2. Ejendom med 1.200 søer med salg af 7 kilos grise. 3. Ejendom med 220 årskøer (købt november 2019)
  • 1.050 hektar fra JB2 til svær lerjord. Marken dyrkes 100 procent uden plov på sjette sæson. Tre ansatte plus timelønnet passer marken, og hjælper også til i staldene.
  • Markplan til høst 2020: Vinterhvede (130 ha), vårbyg (255 ha), vinterbyg (60 ha), vinterrug (20 ha), havre (85 ha), vinterraps (100 ha), helsæd med græsudlæg (20 ha), slætgræs (80 ha), majs til foder (110 ha) og biogas (140 ha)
  • Bedirften står selv for hele markdriften, dog klarer maskinsation gyllekørsel + såning, radrensning og høst af majs + skårlægning og høst af græsslæt + halmpresning
  • Leverer møg og gylle til GrønGas i Vrå og får afgasset gylle retur.
  • Maskinpark: Fendt 933, Case Optum 300, spritny New Holland 9.80, 5 meter Amazone Cenius , 6 meter Amazone Cirrus, Amazone 6200 UX og Amazone ZA-V gødningsspreder. Maskinomkostninger er 2.985 kr. pr. hektar inkl. løn og maskinstation, dog uden gylle

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.