Driftsleder for 1.350 hektar: Vi er bagefter med sprøjte og plov - løbet er nok kørt
Blog fra planteavlsbedriften: På HSH Agro er det umuligt at udføre normale markopgaver på grund af føret, og indsatsen i marken er derfor sat ind på at spule dræn og fjerne vandhuller.

Af Thomas Madsen, driftsleder - fortalt til Stig Bundgaard

På HSH Agro har vi en del lavtliggende marker. Det er meget fugtigt nu, men i forhold til den mængde vand, vi har modtaget i efteråret, kunne det trods alt godt stå værre til, end det gør, vil jeg mene.

Det må da også snart holde op med at regne, skulle man synes.

Har kun nået halvdelen af Boxer-sprøjtningen

Vi har flere opgaver i marken, som vi ikke har fået afsluttet, fordi det ikke er til at færdes på markerne.

Det gælder blandt andet sprøjtning mod ukrudt i kornafgrøderne. Vi har afsluttet behandlingen med DFF, men vi er kun nået at komme ud med en blanding af Boxer og mangan på det halve af kornarealet. Lige nu ligger vi stille, og jeg tvivler på, at vi når det, inden det er for sent. Det løb er kørt, og så må vi bare ud med andre midler til foråret.

Kerb-sprøjtningen fik vi afsluttet i november, da der var et par gode dage at køre.

Planen var efter 1. november at pløje 106 hektar, hvor der skal være kartofler til foråret. Vi har kun nået ca. 70 hektar på grund af det dårlige føre, og de sidste hektar må vente et stykke tid endnu. Det er sådan vilkårene er lige nu.

Vi skulle også have været i gang med at nydræne arealer og lave infrastruktur i nogle grøfter. Det er vi heller ikke kommet i gang med, fordi det er for vådt at køre med en gravemaskine.

Håndskovl og rendegraver i sving mod vandhuller

En vigtig opgave, som vi putter ind nogle timer hist og pist hen over ugen, er at spule dræn og lukke vand ud af de vandhuller, vi har på markerne.

Dér, hvor der står overfladevand på markerne, og der er mulighed for det, går vi rundt med håndskovl og graver render til vandet, hvor der skal være vårsædsafgrøder. Nogle steder er vi kørt rundt med rendegraveren, hvis det er uoverkommeligt med skovl, og har lavet en lille rende.

Vi ønsker ikke at have overfladevand stående i marken. Vi vil være sikre på, at jorden bliver iltet hen over vinteren, for så vi har en større chance for at komme godt i gang til foråret og få en sund afgrøde.

Vi prioriterer opgaven efter, hvor vi får mest efter pengene, så vi får lukket vand ud af værste vandhuller, og selvfølgelig hvor det kan lade sig gøre. Nogle steder vurderer jeg, at vandet forsvinder af sig selv uden de store problemer.

Vi kører selvfølgelig ikke en rendegraver tværs gennem en kornmark, men har vi en stubmark, der skal stå vinteren over, og der står overfladevand i sprøjtesporene, og der skal renses lidt op, før vandet løber væk, gør vi det. Mange af vores marker går til grøft eller falder til en grøft, så der er god mulighed for at føre det væk.

Vi kører også alle grøfter igennem med en gravemaskine, og så kan det ikke undgås at man rører nogle af drænene. Derfor er vi ude i grøfterne med håndskovl og sikre, at drænudløbene fungerer ordentlig, for det er vigtigt. Der er en del at tjekke, idet vi har grøfter i et eller andet omfang på alle marker, minus 200 hektar.

Vi tjekker også grøfter, der løber langs skov, for at sikre, at der ikke er faldet grene ned, der stopper vandet. Gamle overkørsler, der ikke fungerer længere, graver vi op og fjerner for at vandet kan få et fornuftigt flow.

ATV mod gæs og svaner

De sædvanlig flokke af svaner og gæs er begyndt at ankomme, så nu er det en daglig rutine at tjekke, at de ikke har slået sig fast ned og går rundt i vores afgrøder. Vi kører ud med en ATV, og så letter fuglene, for de kan ikke lide at blive stresset.

Den anden dag havde vi mellem 2.500-3.500 fugle på en mark. Det var helt vildt. Lige pludselig var de der bare i hvedemarken. På et tidspunkt rykker de så over i rapsen.

Vi bliver nødt til at få dem væk. De skader afgrøderne ved at jappe med fødderne, så overfladen slemmer sammen, og der begynder at stå vand. Det vil medføre, at der kommer en plet, hvor der ikke gror noget, og der kommer ukrudt, og så er du inde i en ond cirkel.

Jeg kan altså godt tåle at se på gæs og svaner, bare ikke i så stor et antal.

Skal holde lønomkostninger nede

Udover markopgaverne, så vidt som det er muligt at færdes, bruger vi en del tid på vinteroprydning, klargøring til kommende sæson af maskiner og forefaldende arbejde omkring ejendommen.

Jeg forsøger også at leje de ansatte ud til andre opgaver her i vinterperioden, så marken ikke bliver for belastet af lønomkostninger. Det kan fx være til vedligehold af driftsbygninger hos medejerne af HSH-Agro eller opgaver hos entreprenører ud af huset.

Jeg vil gerne beholde de fastansatte året rundt, og det er lidt af en kunst at holde dem beskæftiget hen over vinteren.

Faktaboks

Thomas Madsen

  • HSH Agro ved Hadsund, blogger for Mark Plus
  • HSH Agro er ejet af tre bedrifter, heraf to med svineproduktion, fælles maskinpark 
  • Driftsleder siden 1. april 2018
  • Fire fastansatte, inkl, driftsleder, plus ekstra 2-3 ansatte i høstsæsonen
  • 1.350 hektar agerjord, 300 hektar er JB 2-3 og resten lavbundsjord og god lerjord
  • Hvede og vinterbyg til foder, 160 ha alm. rajgræs, vårbyg, 25 ha hestebønner, 150 ha crimpet majs til sofoder, vinterraps, kartofler (bortforpagtning af areal)
  • Hvert år sås direkte uden pløjning på ca. halvdelen af arealet, typisk før raps, 1. årshvede og evt. 2. årshvede
  • Aftager gylle fra de to ejendomme med svin, vandingsmulighed for 70 ha

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.