Driftsleder for 840 hektar: Vi bruger mere af gyllen til egne marker i år - trods ulemper

Blog fra planteavlsbedriften: Martin Dunker står på nippet til at skyde gyllesæsonen i gang. På grund af høje gødningspriser bliver en større del af gyllen brugt på egen bedrift, og det kommer til at gå ud over startgødning til majs og vintersæd.

Af Martin Dunker - fortalt til Stig Bundgaard

Lige nu ligger arbejdet i marken stille, men vi står på spring til førstkommende markopgave, nemlig at køre gylle ud fra 1. februar med start på den lette jord.

Nu må vi selvfølgelig først se, hvornår føret tillader det, for i skrivende stund lover meteorologerne regn resten af ugen og i begyndelsen af næste uge.

Vi har maskinstationens gyllevogn med slæbelanger til at klare opgaven. For gylle til vinterraps, vårsæd og majs tilsætter vi syre, mens vintersæden er uden syre, fordi det efter min opfattelse ikke betaler sig.    

Der er heldigvis ikke pres på for at køre gylle ud, for vi har tankkapacitet nok frem til sidst i februar. Men det er også godt at komme i gang for at tage toppen, for lige pludselig kan man løbe ind i fire-fem uger med frost og/eller regn og komme bagefter. Desuden bruger vi jo maskinstation, og så kan man risikere at komme til at stå i kø.

Vintersæden er foreløbig overvintret fantastisk. Privatfotos

MERE AF GYLLEN TILFØRES EGNE MARKER

Foreløbig ser det ud til, at vintersæden er overvintret fantastisk i den milde vinter - omend jeg må indrømme, at jeg kan frygte at vi får 14 dage med barfrost i den sidste del af vinteren. 

160 hektar vinterraps spirede frem over 14 dage, heraf de 62 hektar i en tør periode, og sidstnævnte marker var kommet lidt bagefter i efteråret, men de har rettet sig nu.

Det ser også godt ud for 280 hektar vinterkorn i form af vinterhvede og vinterbyg, bortset fra et mindre areal på tung jord, hvor 10 hektar vinterhvede og 5 hektar vinterbyg er druknet. 

Vinterrapsen skal have tilført 15-20 ton gylle pr. hektar. Senere følger svovlsur gødning og til sidst tilpasser vi med en NS 27-4 gødning. Vintersæden får først tilført handelsgødning i form af 26-15, senere gylle ad to omgange og til sidst passes til med NS 27-4.

Den tidlige tildeling af handelsgødning skal gerne ud på et tidspunkt, så det passer med at den er tilgængelig for planternes rodnet slut februar-først i marts.  

Med de nuværende høje gødningspriser har vi valgt at bruge en større del af gyllen end normalt på egne jorde, fremfor at afsætte den på gylleaftaler.

Det betyder også, at fx til majs må vi reducere med 60-70 kg DAP pr. hektar til såning, fordi der ikke er plads til så meget fosfor inden for normen, og det samme gælder såning af korn. Jeg kan godt frygte, at det vil koste på udbyttet for især majs.

Til gengæld var det sidste sæson muligt at spare på handelsgødningen, fordi biogasgyllen, vi kørte ud, havde højere N-indhold end normeret.  

Vintersæden får først tilført handelsgødning i form af 26-15, senere gylle ad to omgange og til sidst passes til med NS 27-4.

KUN SMÅ ÆNDRINGER I MARKPLAN

I forhold til sidste sæson er der kun sket små ændringer i markplanen med lidt mere vinterraps og vårbyg og lidt mindre majs på grund af overraskende høje udbytter.

Med den nuværende markplan bør vi i et normalår høste nok korn til 100 procent selvforsyning til både kvæg- og grisebesætning. Det lykkedes så ikke for høsten 2021 på grund af lave kornudbytter, der lå 17 procent under et normalår, og vi har måttet indkøbe 400 tons hvede.

Det er vigtig for os at fastholde de nuværende principper i sædskiftet, især af hensyn til opformering af ukrudtsgræsser og et reduceret forbrug af planteværn mod ukrudt og svampe:

 • Vi dyrker kun 1. års vintersæd
 • Vi dyrker altid vårsæd efter vintersæd, bortset fra raps efter vinterbyg og hvede efter raps.
 • Vi dyrker så vidt muligt altid en efterafgrøde før vårbyg. Efterafgrøderne er med til at tilføre organisk materiale til jorden, som dels gør jorden frodigere, dels åbner den lerjorden op så frosten kan arbejde med den.

Jeg forventer, at vi som de fleste år kan begynde såningen af vårbyg og havre midt i februar på 80 hektar af den lettere jord. Men det vil selvfølgelig afhænge af nedbør og føret i marken.

Faktaboks

Martin Dunker

 • Driftsleder for marken på Toftegaard ved Brønderslev siden 2010. Blogger for Mark Plus.
 • 35 år, uddannet faglært landmand og driftsleder (toårigt kursus afholdt af Jyske lbf.). 
 • Toftegaard omfatter tre ejendomme: 1. Ejendom med 650 søer og salg af 30 kilos grise. 2. Ejendom med 1.200 søer med salg af 7 kilos grise. 3. Ejendom med 220 årskøer (købt november 2019). 
 • 840 hektar fra JB2 til svær lerjord. Marken dyrkes 100 procent uden plov på sjette sæson. Tre ansatte plus timelønnet passer marken, og hjælper også til i staldene. 
 • Markplan til høst 2022: Vinterhvede (210 ha), vårbyg (190 ha), vinterbyg (70 ha), vinterhestebønner (20 ha), vinterraps (160 ha), grønkorn med græsudlæg (35 ha), slætgræs (35 ha), majs til foder (75 ha), vedvarende græs og brak (55). 
 • Bedriften står selv for hele markdriften, dog klarer maskinsation gyllekørsel + såning, radrensning og høst af majs + skårlægning og høst af græsslæt + halmpresning. 
 • Leverer møg og gylle til GrønGas i Vrå og får afgasset gylle retur. 
 • Maskinpark: Fendt 933, Case Optum 300, spritny New Holland 9.80, 5 meter Amazone Cenius , 6 meter Amazone Cirrus, Amazone 6200 UX og Amazone ZA-V gødningsspreder. Maskinomkostninger er 2.985 kr. pr. hektar inkl. løn og maskinstation, dog uden gylle. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.