Driftsleder på herregård: Vi har tilkøbt en ejendom - omlægger straks til økologi

Blog fra planteavlsbedriften: ​​​​​​​Ausumgaard har pr. 1. december overtaget en naboejendom, og Søren Østerby har været i fuld sving med at planlægge den fortsatte drift og omlægning til økologi.

Af Søren Østerby, driftsleder på Ausumgaard - fortalt til Stig Bundgaard

Ausumgaard har pr. 1. december overtaget en naboejendom. Ejendommen er på 100 hektar plus 50 hektar i forpagtning samt en produktion af slagtesvin.

Jeg lagde en del energi i overtagelsen omkring handelstidspunktet. Vi skulle have lagt ejendommen ind i vores egen markplan med det samme, lave gødningsplan og begynde omlægning til økologi samt udarbejde plan for, hvordan vi kan den drive den ved siden af den eksisterende produktion. 

Ejendommen er konventionelt veldrevet, og er overtaget fra et ældre landmandspar, der går på pension.

Overtagelsen falder godt i tråd med vores ønsker om at geare arealet lidt, når det kan gøres på en fornuftig måde. Jeg synes, det er spændende og dejligt, og at det er en ejendom, som passer fint til Ausumgaard.

Grynhavre med udlæg af kløvergræs

Den tilkøbte ejendom har været drevet med et traditionelt korn-raps sædskifte. 85 hektar er tilsået med vintersæd i efteråret, og det areal høster vi til sommer og fodrer op til ejendommens grise, hvis vi kan blive enige med en lejer om det. Ellers vil vi opbevare kornet og sælge det fra ejendommen.

Får vi gang i produktionen af græsprotein i 2020, overvejer jeg i foråret at så kløvergræs i vintersæden.

For de sidste 65 hektar har vi indgået aftale med DLG om at dyrke konventionel grynhavre. I havren udlægger vi kløvergræs til brug i biogasanlægget.

Den tidligere ejer har ikke dyrket græsfrø, så her kommer vi til at have frit spil med arts- og sortsvalg. På grund af omlægning lægger vi dog først græsfrø ud tidligst i foråret 2021.

Det er planen at udleje slagtesvinestalden, måske til samme producent, som lejer sig ind i  svinestaldene på Ausumgaard.

Den nye ejendom er købt med maskinpark. Herfra regner jeg med at beholde en ny femfuret liftplov og i første omgang også en 22 fods mejetærsker, så vi har høstkapacitet nok - men den ekstra tærsker kan blive overflødig, når vi får gang i produktionen af græsprotein. Alternativet kan være at lave en aftale med maskinstationen.

Min vurdering er ellers, at vores eksisterende maskinpark har stor nok kapacitet til at klare de 150 hektar ekstra oven i hatten. Så muligvis ender vi med at frasælge stort set hele den tilkøbte maskinpark.

To slags afgrøder og med forskellig status

Vi kommer til at drive alle 150 hektar på den nye ejendom videre i første omgang. Vi er begyndt omlægning til økologi med det samme, fordi ellers skal ejendommen over i et selvstændigt cvr-nummer for ikke at parallel-avl.

Derfor skal vi skal holde tunge lige i munden, når vi i sommeren høst 2020 høster afgrøder med to forskellige slags status, nemlig konventionel fra den nye ejendom (på grund af overtagelsestidspunktet når de ikke at få omlægningsstatus) og økologiske afgrøder. Vi skal overfor økologi-kontrollen kunne dokumentere vores håndtering af afgrøder med forskellig status.

På den tilkøbte ejendom er der både faciliteter til opbevaring og brovægt. Vores plan er derfor, at avlen herfra slet ikke skal ind over Ausumgaard. Det ville være for besværligt og kræve dokumentation for nogle virkelig gode procedurer for at de to slags afgrøder holdes adskilte.  

Det vil også være et stærkt signal at sende til økologikontrollen, at vi har en enhed for sig selv, som er halvanden år bagefter i omlægning, og at høsten herfra bliver på samme ejendom. Og så er det en dejlig simpel løsning.

På stilke for at vinterpløje

I marken er der ikke meget at gøre i øjeblikket.

Jeg har stået på stilke for at vinterpløje, og har kørt med en 5-furet liftplov ind imellem. Det er dog ikke meget, vi har fået pløjet, for det er simpelthen for vådt. Med den tilkøbte ejendom indregnet har vi 300 hektar, vi gerne vil vinterpløje.  

Vinterafgrøderne står lige nu og sopper i vand. Det så ellers fornuftigt ud i sidste uge, hvor vi også var begyndt at pløje. Så fik vi 30 mm nedbør hen over weekenden, og de lavninger, der var blevet tomme for vand, står blanke igen. 

Markerne er gennemdrænede, men vi lider lidt under at jorden blev slemmet til i overfladen efter den kraftige nedbør, vi fik i efteråret. Det betyder, at vandet har tendens til at løbe til lavninger, og det er drænene her, der skal gøre hele arbejdet.    

Afgrøderne er knap nok i den kondition, jeg kunne tænke mig, fordi jorden er så vandmætettet. Afgrøderne har et lidt træls gulligt skær.

Jeg er ikke begyndt med at afskrive nogle arealer til omsåning, bortset fra de 10 hektar vinterhvede vi afskrev allerede kort tid efter såning i oktober. Jeg er fortrøstningsfuld, men kunne da godt tænke mig en mild, tør periode.

Stort julemarked med 8.000 gæster

I disse dage gør vi klar til Ausumgaards julemarked i den kommende weekend med start fredag 13. december. Vi forventer 8.000-9.000 gæster.

Mandskabet er beskæftiget med at gøre parkeringspladser klar, lave generel oprydning på hele gården, hjælper ustillere på plads, og vi har også en god håndfuld frivillige til at hjælpe med fx at være p-vagt. 

På markedet har vi stort fokus på lokale fødevareproducenter. Fra Ausumgaards egen produktion sælger vi produkter fra velfærdsgrisen Ausumgaard-grisen.

Vi sælger også lidt mel fra egen kornproduktion, som vi har fået malet og pakket ude i byen. Det spinder vi ikke guld på, men skal ses som en del af helheden. 

Faktaboks

Søren Østerby

  • Driftsleder for marken, Ausumgaard ved Holstebro
  • Ausumgaard er ejet af Kristian Lundgaard-Karlshøj, der af L&F er kåret som en af Fremtidens Landmænd
  • 700 hektar plus samdrift med ejendom på 100 hektar
  • JB 5-7 (500 hektar) og JB 3-4 (300 hektar)
  • Markbruget er under omlægning til økologi
  • Markplan: 200 ha slætgræs, 65 ha hestebønner, 90 ha vinterhvede, 85 ha vinterrug, 155 ha græsfrø, 75 ha vårbyg, 85 ha havre, 60 ha vinterraps
  • Kyllingeproduktion, årlig produktion 500.000 slagtekyllinger, svinestalde udlejet
  • Biogasanlæg, producerer årligt 5,6 mio. kubikmeter gas til naturgasnettet

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.