Betalt indhold af Bayer Crop Science

Ekspertråd: Derfor skal du vælge en hybridsort

I forhold til rapsetablering er der tre grundlæggende faktorer at tage i betragtning: Såtidspunkt, kvælstoftildeling og ikke mindst sortsvalg. Læs med når Klaus Jakobsen fra Bayer deler ud af sine bedste råd til en optimal rapsetablering, der sikrer dig et højt udbytte.

1. Såtidspunkt 

Rapsen vokser som en funktion af graddage, og jo flere man har af disse, jo hurtigere vokser rapsen. Målet har mange år været at nå 500 graddage, da forsøg har vist, at dette var nødvendigt for en sikker overvintring af rapsen. Nyere erfaring har dog vist, at især hybrider har bedre muligheder for at udviklige sig, selvom de 500 graddage ikke nås. Det er også en erfaring, mange har gjort i indeværende vækstsæson, hvor mange rapsmarker har lidt under det kolde og nedbørsrige efterår og vinter. Næsten alle marker, som blev etableret i sidste uge af august, nåede ikke 500 graddage, men her efter blomstring ser de alligevel fornuftige ud og viser, at rapsen har kompenseret for dette i løbet af foråret.

Ved såning handler det om at få rapsen rettidig i jorden, når forholdene er tilfredsstillende og uden udsigt til nævneværdig nedbør en uge efter såning. Husk at tage højde for fremspiringsprocessen ved såning Vælg en hybridsort og hold plantetallet på 25-40 planter/m2, så de ikke presser hinanden op, og de har god plads til at udvikle sig på. Vær opmærksom på rapsjordloppeangreb i fremspiringsfasen og især snegleangreb på lerjord.

2. Kvælstofmængde 

Der bør også tildeles kvælstof ved rapsetableringen enten i form af handelsgødning og/eller husdyrgødning, og der er det vigtigt ikke at spare for meget på mængden. Det er nemmere at holde rapsen tilbage, fremfor at skubbe på en langsomtvoksende plante.

Hos nogle af vores Dekalb værter blev forskellige mængder afprøvet i efteråret, fra 0 kg N og helt op til 90 kg N/ha både ved og efter såning. Her kunne vi se, at selvom rapsen blev etableret i de sidste dage af august, så medførte den høje kvælstofmængde, at rapsen havde en hurtigere vækst efter fremspiring, og dermed i mange tilfælde indhentede de tidligere etablerede rapsmarker. Dette er en særlig vigtig faktor, når det gælder konkurrencen mod agersnegle og rapsjordlopper, hvor de hurtigt voksende planter bedre kan vokse fra disse skadedyr.

sponsoreret Bayer

I vores blå bog findes ens oversigt over graddage for de forskellige kommuner her i landet, linket til bogen kan du finde sidst i denne artikel. 

3. Sortsvalg

Den sidste faktor er sortsvalget, hvor det er vigtigt at vælge den rigtige rapssort. Der er mange forskellige sorter på markedet, men Dekalb-sorter har en grundpakke af egenskaber, som giver dig en større sikkerhed og fleksibilitet frem mod høst. Alle sorterne indeholder blandt andre dobbelt phoma resistens, er stråstive og har skulpeopspringsresistens, som er nogle af de vigtigste egenskaber at holde sig for øje.

Omkring høst 2019 blev et landsforsøg i Nordjylland ramt af haglvejr, og her kunne man tydeligt se forskel på sorternes evne til at holde skulperne lukkede. På nedenstående oversigt ses en oversigt over 21 sorter, og hvorledes disse blev påvirket af haglvejret. Flere unavngivne sorter har også skulpeopspringsresistens, men det ses, at Dekalb-sorterne har klaret sig rigtig godt under disse forhold. Mere generelt er egenskaben også med til at give fleksibilitet omkring høst, i og med rapsen kan stå længere, inden dryssespildet opstår. Herved kan andre afgrøder høstes først, hvis man vurderer, at dette er nødvendigt.

sponsoreret Bayer

Brug sorternes efterårsudvikling aktivt i dit sortsvalg 

Sorterne har derudover forskellig udvikling i efteråret, og det kan du aktivt bruge i dit sortsvalg. Nedenstående figur viser et gennemsnit af 12 lokaliteter, hvor der er lavet biomassemålinger i efteråret 2018. To hybrider (en hurtigt voksende og en langsomt voksende) er sammenlignet med en linjesort, målingerne er gentaget i foråret 2019 for at se, hvor meget biomasse de havde tabt, inden væksten blev genoptaget. Det ses, at hybriderne vækstede mere i efteråret og tabte mindre henover vinteren, sammenlignet med en mere langsomt voksende linjesort.

sponsoreret Bayer

Til den tidlige såning (starten af august) er f.eks. DK Exception og DK Expat velegnet, da de har en mere kompakt og rolig efterårsvækst. Der kan stadig gives en fornuftig mængde kvælstof, selvom disse etableres tidligt, så længe plantetallet holdes på de 25-35 planter. DK Exception er velkendt og en af de sorter, som har været på markedet længst tid. Til den kommende sæson vil den nye sort DK Expat også være et godt valg, og den har udbyttemæssigt har ligget i top i forsøgene.

Hvis rapsen først etableres midt i eller ultimo august eller på kolde lokaliteter, vil hybridsorter som DK Exclaim og DK Expansion være velegnede, da de netop har en hurtig udvikling i efteråret. Plantetallet for disse bør stadig holdes på 25-40 planter/m2, men kvælstofmængden bør afstemmes med tidspunktet for etablering. Det vil sige højere mængde mod slutningen af måneden, for at kompensere for de manglende graddage, som en sen såning betyder.

Hvis du følger disse råd, vil du have et bedre udgangspunkt for en sikker etablering af rapsen, som er en hjørnesten i et godt udbytte.

Vil du lære mere om de enkelte Dekalb sorter, kan du følge nedenstående link til vores blå bog.

https://www.cropscience.bayer.dk/~/media/bayer%20cropscience/scandinavia/denmark/filer/broschyrer/blaa-bog-2020.pdf?force=1

Emneord sponsoreret, Bayer Crop Science, Bayer, hybridsort, rapsetablering, raps

Betalt indhold af Bayer Crop Science

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.