Ekstra kvælstof til marken vedtaget af Folketinget

L68 er nu stemt igennem i Folketinget. 52 stemte for, 49 imod.

De nye gødskningsregler er først endelig vedtaget, når loven enten tirsdag eller onsdag er vedtaget - og en ny gødskningsbekendtgørelse efterfølgende er udstedt af Miljø- og Fødevareministeren.

Vedtagelsen er Folketingets opgør med mere end to årtiers miljøregulering. Fra at have reducerede gødskningsnormer - der skærer alle marker over en kam - vil myndighederne nu sikre, at robuste marker kan få den kvælstof, planterne har brug for.

Omvendt skal mindre robuste marker enten nedlægges eller have mindre kvælstoftilført. En anden mulighed er at intelligente virkemidler, eksempelvis minivådområder, kan opsuge kvælstof, inden det ledes ud i vandmiljøet.

Hvor Folketinget - et flertal bestående af Venstre, Konservative, Danske Folkeparti og Liberal Alliance - øger kvælstofnormerme med det samme, så sker nedtrapningen først fra 2017 og frem mod 2021.

Markerne skal fremover tillades at gødskes efter princippet om økonomisk optimum. Det vil sige, at planterne får den kvælstof, der kan betale sig. Forsøg viser, at kvælstofudvaskningen op mod økonomisk optimum kun stiger lidt.

To tredjedele af den reducerede gødskningsnorm bortfalder i år. Den sidste tredjedel bortfalder næste vækstsæson. Det er altså først næste år, at planterne kan gødskes fuldt ud efter økonomisk optimum.

Under debatten i folketingssalen var der fortsat splid mellem partierne.

Anni Mathiesen, medlem af Folketinget for Venstre, langede ud efter Socialdemokraterne:

"Jeg kan ikke forstå: Hvorfor er I et parti, der ikke vil tage ansvar, også for den målrettede regulering," sagde Anni Mathiesen.

"Jeg synes det er for meget at forlange, at Socialdemokraterne skal tage ansvar for et miljøregnskab, der ikke passer," replicerede Simon Kollerup, landbrugsordfører for Socialdemokraterne, med henvisning til forskeres kritik af Eva Kjer Hansens kvælstoftabel.

Den konservative landbrugsordfører Rasmus Jarlov fastslog, at han havde det godt med at stemme for L68.

"Man ikke sige, det er en miljømæssig katastrofe, det vi stemmer igennem," sagde Rasmus Jarlov fra Folketingets talerstol.

Eva Kjer Hansen sagde undervejs i debatten, at hun vil respektere Folketinget, hvis rød blok og Konservative på onsdag vedtager et mistillidsvotum til hende. ifølge Grundloven kan der ikke sidde en minister, Folketinget ikke har tillid til.

Lars Løkke Rasmussen har truet med at udskrive valg i stedet for at fyre sin minister. Spørgsmålet er dog, om Eva Kjer selv træder af.

Faktaboks

Baggrunden for L68

  • Folketinget satte i 1991grænser for kvælstoftilførslen til de danske afgrøder. Det var starten på kvælstofnormsystemet og gødningsregnskabskravet. På baggrund af handleplanen blev de økonomiske optimale normer introduceret.
  • Med aftalen om Vandmiljøplan 2 af 17. februar 1998 vedtog Folketinget at nedsætte kvælstofnormerne med 10 pct. i forhold til det økonomiske optimum.
  • Herefter blev kvælstofnormerne gradvist strammet, blandt andet i 2004, hvor V og K sammen med DF og KD strammede reglerne.
  • Den 16. juni 2009 blev der indgået en aftale mellem V, K og DF om Grøn Vækst. (herefter "Grøn Vækst"). Aftalen, der byggede på en midtvejsevaluering af VMP III
  • Formålet med lovforslaget er at påbegynde den gradvise udfasning af reduktionen af afgrødernes kvælstofnormer i forhold til det økonomiske optimum med henblik på at forøge råvaregrundlaget.

Kilde: Lovforslaget.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.