En sag om en halv mio. kr.: Landmand vinder over kommune og nævn

En landmand vinder over Frederikshavn Kommune og Natur og Miljøklagenævnet i skelsættende dom.

Johannes Rasztar marker ved Hvims i Nordjylland er ikke §3-arealer.

Det har Retten i Hjørring nu fastlagt, skriver Nordjyske Stiftstidende. Dermed vinder landmanden over både kommunen og Natur- og Miljøklagenævnet.

Han vurderer, at han slipper for værditab på en halv mio. kr. - samt sagsomkostningerne på 140.000 kr.

I sagen havde kommunen vurderet, at de syv hektar var om ferske enge og altså §3-arealer. Det sagde Frederikshavns Kommunes sagsbehandler på baggrund af luftfotos fra 1979, -85 og -92 samt en besigtigelse sammen med ejeren i 2011.

Johannes Rasztar sagde til gengæld, at arealerne med mellemrum var blevet omlagt og altså dyrkningsjord. En tidligere ejers svigersøn, en forpagter og en maskinstationsejer vidnede til fordel for jordejeren.

"Men jeg fik ret, fordi jeg har nerverne til at rejse en sag. Det er der ikke alle, der har, og de risikerer at blive tromlet, for § 3-status er noget, der kommer snigende," siger en både vred og glad Johannes Rasztar til Nordjyske Stiftstidende.

Natur og Miljøklagenævnet havde i 2012 givet kommunen medhold.

Kommuner anvender grynede luftfotos

Hans Ole Kristensen, konsulent ved Agri Nord, vurderer, at det  er første gang, at en landmand vinder over luftfotos.

"Fremfor at lytte til ejernes forklaring om områdets historik, sådan som myndighederne principielt skal, oplever vi desværre i stadigt større grad, at Natur-og Miljøklagenævnet i stedet lægger vægt på gamle grå og grynede luftfotos," siger Hans Ole Kristensen.

Landbrugsjord kan ved eksempelvis afgræsning og stigende vandstand komme til at lige natur i stedet for landbrugsjord.

Det er brugen af jorden op mod Naturbeskyttelsesloven af 1992, der er afgørende.

Emneord gødskning

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.