Engelsk forsker: Kraftig raps skal sultes i foråret

”I rapsmarker, der er for tætte, risikerer man en for dårlig frøfyldning og dermed for lave udbytter i rapsen,” sagde Pete Berry, forsker på engelske ADAS, på Plantekongressen i Herning.

Årsagen til den dårlige frøfyldning er ifølge den engelske forsker, at der i en for tæt afgrøde trænger en mindre mængde lys ned til de blade, der gemmer sig under et kraftigt skulpelag. Det giver en for ringe frøfyldning, da rapsens blade er langt mere effektive til at lave fotosyntese, end rapsens stængler og skulper.

Pete Berry mener derfor, at man skal trække gødskningen i kraftige rapsmarker og lade rapsen sulte en anelse. Samtidig mener han, at man skal udskyde den sidste gødningstildeling, da det giver en bedre frøfyldning.

Udgangspunktet for gødskning af raps er, at afgrøden skal have 175 kg N pr. hektar. I rapsmarker, hvor udbyttepotentialet er på mere end 35 hkg pr. hektar anbefaler Pete Berry, at man tildeler 30 kg N pr. hektar for hver fem hkg pr. hektar udbyttet ligger over 35 hkg pr. hektar. Det vil sige, at en mark der skønnes at give 40 hkg pr. hektar skal tildeles 205 kg N pr. hektar.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.