Engelske forsøg: Så havre tidligt og med høj udsædsmængde

I England er vårhavre vokset i popularitet de seneste år. Et to-årigt forsøg med såtider og udsædsmængder har vist, at tidlig såning giver det højeste udbytte.

Engelske forsøg fra 2016-2018 viser, at for vårhavre opnås det højeste  udbytte og den bedste kornkvalitet ved tidlig såning i februar og med høj udsædsmængde.

Engelske markforsøg kan naturligvis ikke overføres direkte til danske forhold, men eventuelt kan det give inspiration til at forsøge sig med en justeret praksis, der giver gevinst.   

Til det engelske forsøg blev der anvendt to sorter, Mascani og WPB Elyann. Der blev sået henholdsvis 25. februar, 14. marts og 7. april med udsædsmængder på 200, 300 og 400 kerner pr. kvadratmeter. 

Rosemary Hall fra Crop Research Services fortæller til Farmers Guardian , at der ikke var nogen statistisk sikker forskel i udbytte og kvalitet mellem afgrøder etableret med 300 og 400 kerner pr. kvadratmeter, mens afgrøder sået med 200 kerner pr. kvadratmeter gav betydeligt dårligere udbytte og kvalitet. 

For havre sået i februar og marts så man et større udbytte som udsædsmængden blev øget. Dette var dog ikke tilfældet med såning i april. 

"Med sorten Elyann havde vi den modsatte effekt med plantetal. Der var en større tæthed med 200 kerner pr. kvadratmeter og lavere med 400 kerner pr. kvadratmeter," fortæller Rosemary Hall.

Kvalitet faldt med sen såning og lav udsædsmængde

Lignede effekt blev observeret med kvaliteten. Jo senere såning og jo lavere udsædsmængde blev risikoen øget for tab ved afskalning, ligesom hektolitervægten faldt betydeligt. 

"Vi havde mindre tab til afskalning ved højere udsædsmængde og med havre sået i februar. Jo senere havren var sået, jo større tab, selvom sorten Elyann er mere stabil", fortæller Rosemary Hall og fortsætter:

Forsøget viste, at 200 kerner pr. kvadratmeter altid var udpræget dårligere, når det kom til udbytte og kvalitet. Men der var ingen forskel mellem 300 og 400 kerner pr. kvadratmeter, og disse udsædsmængder gav også bedste udbytte." 

Hun tilføjer, at udsædsmængden i praksis skal tilpasses såbedsbetingelser og ukrudtstryk.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.