Engelske rådgivere: Næsten alle kan nå 150 hkg i hvede
Landmænd spredt ud over hele England har i de senere år opnået udbytter på 150 hkg pr. hektar i vinterhvede - så kan de resterende landmænd vel også? Rådgivere og landmænd har forsøgt at finde frem til opskriften på et højt udbytte.

Næsten alle engelske hvededyrkere bør stræbe efter og kunne nå op på et udbytte på 150 hkg pr. hektar. Det siger chefen for planterådgivningsenheden Adas, Roger Sylvester-Bradley til netavisen Farmers Weekly

"Vi mener at et udbytte på 150 hkg pr. hektar i vinterhvede er muligt næsten for alle, for de bedrifter, som allerede opnår høje udbytter i hvede, er spredt ud over hele landet", siger han. 

I et netværk for højtydende bedrifter (Adas Yield Enchancement Network) nåede flere avlere i regionerne North Yorkshire og north Lincolnshire over udbytter på 150 hkg pr. hektar i hvede i 2019.

Roger Sylvester-Bradley påpeger, at høje kerneudbytter opnås i afgrøder med en stor biomasse, og at man søger efter de konkrete faktorer, der ligger bag de høje udbytter.

Derfor har flere engelske landmænd sammen med en plantefysiolog fra Adas undersøgt, hvilke betydning udvalgte faktorer har for at opnå høje udbytter i hvede.

1. BRUG AF aminosyre biostimulanter

Syv landmænd forsøgte sig med amiosyre biostimulanter i forsøg med hvede på 10 lokaliteter. 

Biostimulanterne blev givet på forskellige tidspunkter i efteråret og foråret for at øge afgrødens biomasse og/eller for at hjælpe afgrøden til at tolerere stress. 

Ved brug af aminosyre biostimulanter blev der konstateret både positive og negative udbytteeffekter, og som gennemsnit af forsøgene blev udbyttet løftet med 11 hkg pr. hektar. Der var dog ikke en signifikant forskel. 

Planen er at gruppen nu vil teste et ekstrakt af tang.

2. Altid nok næringsstoffer 

Landmænd, der opnår de højeste udbytter, bruger tit en "lidt-men-ofte" tilgang til at gødske hveden. 11 landmænd prøvede derfor at tidele gødning, så afgrøderne aldrig manglede næringsstoffer. 

Dansk rekordforsøg i hvede: Jeg tror på, vi slår verdensrekorden på 16,8 tonMark Søndag 4. august 2019 · 07:34

At give afgrøden momentum med denne tilgang handler basalt om at sikre at alle næringsstoffer altid er tilstede, inklusiv biostimulanter, mikronæringsstoffer og fosfit, og målet er at sikre en stor biomasse.

Resultatet af forsøgene var, at kun på to ud af 11 lokaliteter gav strategien en positiv effekt på udbyttet. Årsagen, kan være, mener Adas, at afgrøderne i var meget stressede, fordi der ikke var tørke i løbet af sæsonen. 

3. dybe rødder

Afgrøder med højt udbytte henter vand ned til 1,5 meters dybde, og derfor undersøgte tre landmænd om man kunne forbedre hvedens rodnet ved at give optimale forhold for de regnorme, som graver dybt. 

Disse regnorme trives godt i husdyrgødning, men bryder sig ikke om jordbearbejdning, og de tre landmænd gik derfor efter ingen eller let jordbearbejdning og stor tilførsel af husdyrgødning i deres forsøg. 

Resultatet var, at antallet af regnorme steg, men med varierende effekt på udbyttet - positivt for en mark, negativ for en anden mark.

Konklusionne var, at man så et bedre udbytte på markerne med husdyrgødning, dog kan man ikke sige om det er regnormenes skyld, eller om det skyldes de ekstra nærringsstoffer eller mindre jordbearbejdning. 

Planen er at gruppen nu tester lucerne, der har dybtgående rødder, som middel til at forbedre jordstrukturen. 

4. Tilførsel af potaske forår

Fire landmænd afprøvede om en høj tildeling af potaske i foråret ville øge afgrødens kvælstofoptag og dermed også øge hvedeudbyttet.

Kun en af de fire landmænd oplevede et højere udbytte og kun ved tilførsel af potaske på højeste nivaeu. Generelt gav potaske ingen signifikant effekt på udbyttet.

ddh

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.