Er det rentabelt med ekstra svampebekæmpelse i vinterraps?

Forsøgene peger i retning af, at en supplerende behandling i st. 71, ca. 14 dage efter første behandling, er rentabel under de prisforhold, vi har i øjeblikket. Nogle specifikke forhold for bedriften kan dog tale mod en behandling nummer to.

Af Knud R. Nielsen, planteavlskonsulent, Velas

Næsten alle rapsmarker er blevet bekæmpet mod svampe i st. 65. Spørgsmålet er nu: Skal jeg behandle marken endnu en gang?

Kan en ekstra behandling betale sig, eller bruger jeg flere penge på sprøjtemidler og sætter mere til på køreskade end det merudbytte, som marken kvitterer for en ekstra svampebekæmpelse?

Hvor stort er svampetrykket?

I en lang blomstring kan knoldbægersvamp smitte over en længere periode, og her vil det ofte være en fordel at have en beskyttelse, som rækker længere end de 14 dage, som en behandling i st. 65 typisk giver.

En senere behandling vil også give en ekstra beskyttelse mod især skulpesvamp.

Fugtige forhold omkring blomstringen øger angrebsgraden af svampe, hvorimod fortsat tørt vejr vil hæmme alle svampe

Hvad siger forsøgene?

De sidste tre års forsøg har vist et lille merudbytte for en delt bekæmpelse, hvor der lægges ud med 0,35 liter Pictor Active + 0,35 liter Propulse, og der sluttes af med 0,5 liter Pictor Active 14 dage efter første behandling. 

Når udgifter til bekæmpelsesmidler, kørsel og en anslået afgrødeskade på 1 procent ved en behandling og 1,5 procent ved to behandlinger, så giver disse forsøg et lille nettomerudbytte for to behandlinger, når der er regnet med 350 kr. pr. hkg raps.

Nu, hvor vi kan regne med en rapspris på omkring 600 kr pr hkg, bliver gevinsten for to behandlinger noget større, se tabel 1.

Så forsøgene peger i retning af, at en supplerende behandling i st. 71, ca. 14 dage efter første behandling, er rentabel under de prisforhold, vi har i øjeblikket.

Men det er ikke nødvendigvis samme forhold på alle bedrifter. Det som kan tale imod en ekstra behandling er:

 • Forventet lavt udbytteniveau 
 • Fortsat meget tørre forhold
 • Stor køreskade


A.    0,7 l Pictor Active st. 65
B.    0,7 l Propulse SE250 st. 65
C.    0,35 l Pictor Active + 0,35 l Propulse 250SE st 65   - 0,5 l Pictor Active st 71 (10-14dage senere)

  Har jeg grej til at behandle store planter uden for stor køreskade? 

  Der er i tabellen regnet med en køreskade på 1 procent ved en behandling og 1,5 procent ved to behandlinger. Det er nok den skade, som du skal regne med ved en bred sprøjte på 30-36 meter. 

  Hvis køreskaden derimod er på 3-4 af afgrøden, så er gevinsten ved en ekstra behandling helt væk selv om rapspriserne er høje.

  Hvis du mener, at du selv laver store køreskader, så kan det ofte betale sig at få en maskinstation med en bred selvkørende sprøjte til at fortage behandlingen. 

  Det kan være vanskeligt at få fat i svampebekæmpelsesmidler. Pictor Active, som er brugt i forsøget, er et godt valg til anden svampebekæmpelse, men meldes mange steder udsolgt.

  Andre midler, som Amistar + Orius og Proline Expert er også et udmærket valg.

  Husk, at der er en del begrænsninger på, hvor ofte og hvor store mængder du må bruge af de enkelte midler. Propulse SE250 må f.eks kun bruges én gang, og der er en samlet maximal dosering på triazoler.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.