Et kig i krystalkuglen for marken: Høje priser og gennembrud for præcision

Ugen På Spidsen: Alt tegner til et godt og særdeles spændende 2022 for danske planteavlere. Afgrødepriserne er høje, og efterspørgslen efter landbrugsafgrøder til både foder, kvalitets-fødevarer og den grønne omstilling er stor. Det bliver også et år hvor præcisionslandbrug kan få sit helt store gennembrud, spår denne uges klumme-skribent på Mark Plus.

Der er meget at glæde sig over som planteavler på tærsklen til 2022.

Afgrødepriserne er høje, og meget tyder på, at den råvarekrise, vi befinder os i, vil vare i mere end de par år en fødevarekrise normalt varer.

Der er dermed udsigt til en længere periode med høje priser på afgrøderne – og nok så væsentligt en længere periode med et højt bundniveau for priserne.

Med høje råvarepriser er der også udsigt til stor volatilitet på markedet. Det er således ikke usandsynligt, at hvede-priserne på kort tid kan variere fra 150 til 240 kr. pr. hkg.

Faglige udfordringer

Med høje afgrødepriser følger høje gødningspriser.

Der bliver nok gødning til alle. Kunsten bliver at få den dyre gødning fordelt optimalt. Det kan meget vel føre til det helt store gennembrud for præcisionslandbrug.

Udover muligheden for en mere optimal fordeling af gødningen, så er det helt oplagt at bruge præcisionslandbrug som et alternativ til efterafgrøder.

Hidtil har man kun kunnet bruge præcisionslandbrug som et alternativ til pligtige efterafgrøder. Til den kommende sæson kan man også bruge det som et alternativ til målrettede efterafgrøder.

Dermed er der i hele træskolængder ca. 600.000 hektar at boltre sig på.

Guleroden er, at 11 hektar med præcisionslandbrug på korn og raps kan erstatte én hektar efterafgrøder.

Sidste år var der 100 landmænd, der benyttede sig af ordningen på ca. 10.000 hektar. Det bliver spændende at se, hvor mange hektar ordningen bliver rullet ud på i det kommende år.

Teknikken virker

Der er virkelig lagt i kakkelovnen til, at der i 2022 bliver fyret op under brugen af præcisionslandbrug.

Meldingen fra maskin-producenterne er, at hylderne er ryddet for gødningsspredere, der er klar til at tage den nye teknik i brug.

Meldingen fra planteavlskonsulenter over hele landet er, at rigtig mange landmænd har brugt vinteren til at få præcisions-udstyret til at virke.

Meldingen fra de landmænd, der har gjort sig erfaringer med præcisionslandbrug er, at teknikken efter en række børnesygdomme nu virker.

Der er udviklet gode platforme, som bl.a. CropManager, der kan bruges i forbindelse med præcisionslandbrug – og der er enighed om, at Robin Hood modellen er den rigtige til omfordeling af kvælstof. Derudover er det et kæmpe fremskridt, at overførsel af tildelingskort og data skal ske trådløst.

Det er derfor blot at hoppe ud i den fagre nye verden, så handling og dokumentation slås sammen til en arbejdsgang.

Vi nået til et punkt, hvor præcisionslandbrug er en arbejdsmæssig lettelse og, hvor det tilfører værdi til markbruget.

Præcisionslandbrug er et vigtigt skridt på vejen mod en mere optimal markdrift.

Præcisionslandbrug er licence to produce, og det kan gøre en afgørende forskel i forhold til de udfordringer, som samfundet står overfor i forhold til klima, miljø og hele den grønne omstilling. 

Godt nytår og god vækstsæson.

Lars Kelstrup er journalist og markfaglig redaktør på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus.

Faktaboks

I den ugentlige klumme på Mark Plus, "Ugen på spidsen", sætter Merete Hattesen og Lars Kelstrup, journalister og markfaglige redaktører på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark Plus, planteavlsugen i perspektiv.

Klummen er udtryk for skribentens personlige synspunkt. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.