EU øremærker 357 millioner kroner til sundere jord

Living Labs skal i de kommende år sætte ny viden og gode idéer i spil, så vi får en sundere jord. Danske landmænd kommer til at spille en helt central rolle.

- Endelig er der en erkendelse af, at vi skal tage jordens sundhed alvorligt. Living Labs giver os en enestående mulighed for at tænke i nye baner og ændre den måde, vi behandler jorden på.

Sådan indledte Niels Halberg, professor på Aarhus Universitet, et seminar hos Velas i torsdags.

Han tilføjede, at Living Labs kommer til at spille en vigtig rolle for danske landmænd i den kommende tid. Gennem forskellige projekter kan danske landmænd nemlig medvirke til, at jorden gøres mere sund.

Det giver mening. Eksperter i EU mener, at jorden lige nu bliver behandlet så dårligt, at det kommer til at gå ud over fremtidige generationer.

For landmændene giver det også mening, da en sund jord med et højt indhold af organisk materiale øger jordens dyrkningsegenskaber og gør jorden mere dyrkningssikker. Det giver basis for at øge udbytterne.

Plads til forbedringer

- Vi skal bruge vores viden på en ny måde, og vi skal have etableret nogle levende laboratorier, hvor folk med forskellig baggrund og viden finder nye løsninger, så flere arbejder for at forbedre jordens sundhed, sagde professor Lars Munkholm, fra Aarhus Universitet.

Det er der brug for.

Klimaforandringerne har ført til flere hændelser med kraftige regnskyl og dermed jorderosion på markerne, ligesom der har været tendens til, at vores forår er blevet mere tørre. Det har øget risikoen for sandflugt.

Dertil kommer de pakningsskader i jorden, som blandt andet er affødt af, at vi i løbet af de seneste 50 år har øget hjullasten på landbrugsmaskinerne med hele 600 procent.

Opbygning af kulstof

Jordens indhold af organisk materiale har stor betydning for jordens sundhed og dyrkningsegenskaber.

Det organiske materiale indeholder kulstof, og danske jorder lagrer generelt en meget stor pulje af kulstof. Derfor har selv mindre ændringer af kulstofindholdet i jorden stor betydning for det danske drivhusgas-regnskab.

- Danske landmænd har en række oplagte muligheder for at øge eller bevare lagringen af kulstof i jorden. Det kan blandt andet ske gennem dyrkning af efterafgrøder, dyrkning af flerårige afgrøder (som for eksempel græs), samdyrkning af forskellige afgrøder, nedmuldning af halm samt tilførsel af husdyrgødning, kompost eller andet organisk materiale, sagde Lars Munkholm.

Faktaboks

Living Labs

  • EU vil med Living Labs bane vej for en omstilling til sundere jordbunde. 
  • Det sker ved at etablere ’levende laboratorier’, hvor landmænd, forskere og andre med forstand på jord sætter sig sammen med lovgivere, erhvervsliv og andre aktører og finder innovative løsninger. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.