EU vil styrke indsats for vandmiljø

Forureningen fra landbruget i EU efter EU-Kommissionens opfattelse stadig for høj.

EUs medlemslande satser for meget på frivillighed i indsatsen for vandmiljøet og gør i det hele taget for lidt for at reducere udledningerne af kvælstof fra især landbruget og fra byspildevand.

Det skriver EU-kommissionen ifølge det tyske landbrugsmedie Topagrar i en status over gennemførelsen af vandrammedirektivet.

Frivillighed rækker ikke

Ifølge mediet fastslår Kommissionen, at det er nødvendigt med flere »obligatoriske grundlæggende regler«, mens frivillige tiltag kun duer som supplerende instrument.

»Medlemsstaterne bør imødegå forureningskilderne ved at gennemføre de foreslåede foranstaltninger i vandrammedirektivet og relaterede juridiske tekster fuldstændigt, især nitratdirektivet, direktivet om industrielle emissioner og direktivet om behandling af byspildevand,« hedder det i følge Topagrar i papiret fra EU-Kommissionen.

Kommissionen understreges, at det især for landbrugets vedkommende er nødvendigt med yderligere tiltag til at begrænse udledningerne til miljøet, selvom nitatbelastningen af grundvandet over tid er blevet »lidt« bedre.

»Trods visse fremskridt, kombineret med et lavere forbrug af kunstgødning, er der stadig mange huller i medlemsstaternes tiltag for at imødegå presset på miljøet fra landbrugssektoren,« advarer Kommissionen.

Emneord eu, miljø

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.