Eva Kjer afviser gødningskritik
Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen: Grundløs kritik af høringsprocedure i forbindelse med landbrugspakke.

Den otte ugers høring af de ændrede gødskningsnormer med tilhørende miljøvurdering, som netop nu er i gang, forløber helt efter bogen.

Det fremgår af et svar fra miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen til Enhedslistens fødevareordfører Maria Reumert Gjerding.

Maria Reumert Gjerding har i et spørgsmål til ministeren kritiseret, at høringen startede 22. december 2015, men at høringsmaterialet »ikke var komplet«, fordi den reviderede »Baseline 2021« med et opdateret bud på kvælstof-effekten af tidligere beslutninger og den forventede udvikling først blev offentligt tilgængelig 8. januar 2016.

Samme kritik er fremført af Landsforeningen Frie Bønder - Levende Land, som mener, at høringen bør gå om.

Sendt til ombudsmand

Frie Bønder har sendt kravet til Miljø- og Fødevareudvalget og har desuden klaget til Ombudsmanden.

Men der er ikke noget at komme efter, skriver Eva Kjer Hansen.

Frie Bønder: Høring om nye gødskningsregler skal gå omMark Torsdag 28. januar 2016 · 10:47

Hun henviser til, at der i miljøvurderingen, som er i høring, er fortaget en viderebearbejdning af data fra baselinerapporten og andre opdaterede kvælstofdata.

»Loven indeholder ikke krav om, at baggrundsdokumenter, som har indgået helt eller delvist i miljøvurderingen, skal offentliggøres i forbindelse med høringen,« skiver hun.

Og derfor er høringsmaterialet ifølge Eva Kjer Hansen »i overensstemmelse med lovens krav.«

Nye gødningsnormer på vej

Høringsfristen udløber 17. februar.

Det er hensigten, at de nye gødningsnormer skal træde i kraft i slutningen af februar 2016 eller først i marts.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.