Eva Kjer: Forskere dumper
Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen slår fast, at forskere bag et nyt høringsvar om Fødevare- og landbrugspakkens beregninger tager fejl.

I et nyt høringssvar sår forskere fra Københavns Universitet tvivl om beregningerne bag Fødevare- og landbrugspakken.

Blandt andet fremfører de, at Miljø- og Fødevareministeriet burde have medregnet, at et krav om 60.000 hektar efterafgrøder bliver fjernet, samt at det planlagte gødskningsforbud på §3-arealer bliver rullet tilbage.

Begge dele har aldrig været indført, og derfor afviser miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) i en pressemeddelelse forskernes metode:
 
"Hvis forskerne havde afleveret det her på universitetet, var de dumpet. De kritiserer mig for at fjerne noget, der aldrig har været indført. Samtidig bryder de med den regnemetode, der også blev anvendt under den forrige regering. Dengang mødte det mig bekendt aldrig kritik," siger Eva Kjer Hansen.
 
Forskerne medregner ikke den såkaldte baseline-effekt, der er summen af en række faktorer, der gradvis bidrager til en forbedring af vandmiljøet. For eksempel at der bliver mindre landbrugsjord. Baselineeffekten er beregnet af forskere fra Aarhus Universitet, og baselineeffekten var også medregnet i udkastet til vandplaner fra den forrige regering.
 
Forskerne fremfører også, at effekten af de kollektive virkemidler, der skal begrænse udledningen af kvælstof til vandmiljøet, er blevet oppustet. Det er heller ikke korrekt. Når effekten af de kollektive virkemidler er større i Fødevare- og landbrugspakken end i den tidligere regerings udkast til vandplaner, skyldes det, at der som en del af pakken frem til 2020 er afsat 930 mio. kroner ekstra inden for landdistriktsmidlerne til kollektive virkemidler. Dermed kan der blive etableret flere vådområder og mere skovrejsning.
 
"Mit fokus har hele tiden været at sikre en pakke, der både er god for miljøet og landbruget. Fødevare- og landbrugspakken giver et grønt plus, og vi indfører en målrettet regulering af landbruget. Jeg har lagt alle beregningerne frem, og jeg tager nu en dialog med forskerne om dem," siger Eva Kjer Hansen.

Eva Kjer inviterer til ny drøftelse af landbrugspakkenMark Torsdag 18. februar 2016 · 08:42

Miljø- og fødevareministeren har inviteret forskerne til en dialog om beregningerne, der ligger til grund for Fødevare- og landbrugspakken. Mødet bliver afholdt i morgen i Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.