Få styr på N-fordeling i nye marker med Cropsat
Cropsat kan give dig bedre kendskab til kvælstofforsyningen på ny-erhvervede arealer.

Af Henrik Vinther Jensen, planteavlskonsulent, LMO

Når jord skifter ejer, mangler køber ofte lokalkendskab til den specifikke mark. Her kan Cropsat være en hjælp til vurdering af kvælstofforsyningen, og om der er behov for omfordeling af kvælstof.

Omfordeling af kvælstof er vigtigt i forhold til risikoen for lejesæd, og for bedre udnyttelse af den gødningsmængde der udbringes. 

Ved ejerskifte ser vi ofte, at mindre marker bliver lagt sammen til større marker.

Det er ofte forskelligt hvor meget eftervirkning, der kommer fra de marker, der indgår i sammenlægningen. Denne forskel i eftervirkning vil ofte kunne ses ved forskel i afgrødetætheden. Her vil Cropsat kunne være en hjælp til at vise, hvor afgrødetætheden er størst, og om der er behov for omfordeling af kvælstof i den sammenlagte mark.

http://www.cropsat.dk/ viser satellitfotos afgrødetætheden på dine marker. Programmet er gratis at bruge. Du kan vælge at se afgrødebiomasse på forskellige datoer gennem vækstsæsonen. Det giver mulighed for at følge variation af biomasse over tid. 

Lokalkendskab

Lokalkendskab til markens bonitet er en vigtig parameter, når der tages stilling til omfordeling af kvælstof. 

Med lokalkendskab har man muligheden for at vurdere, om en højere afgrødebiomasse skyldes eftervirkning, eller om der også er en bonitetseffekt.

Nedenstående figur viser vegetationsindeks hen over en mark beregnet ud fra satellitbillede i CropSAT. Jo grønnere farve des mere biomasse.

Den viste mark består netop af flere marker, der er lagt sammen. Afgrøden er vinterraps og satellitfotoet er fra 6. maj 2019. Hele marken er færdiggødsket og har fået ens gødningstildeling

I den østlige side af marken har der været kløvergræs for mere end fem år siden. Den mørke farve indikerer, at der stadig er en vis eftervirkning fra denne afgrøde. Mod vest ses et mindre areal, hvor der har været et behov for ekstra gødning.

Vegatationsindeks hen over mark, jo grønne farve desto mere biomasse

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.