Få succes med vækstregulering i vintersæd - koldt vejr har stoppet vækst
Vurder dine marker kritisk, når du tager stilling til risikoen for lejesæd.

Af Kristian Thomsen, planteavlskonsulent, Agrovi

Den kommende tid skal der tages stillig til og udføres mange vigtige sprøjtninger.  En af disse er stillingtagen til om der skal bruges vækstregulering i vintersædsafgrøder, hvor dette er muligt uden at komme i konflikt med kontrakt eller afsætningsmuligheder.  

Hvorfor vækstregulering?

Vækstregulering skal udføres for at undgå lejesæd, der kan give høstbesvær samt forringe udbytte og kvalitet.

Lejesæd kan dog forekomme trods vækstregulering ved høje udsædsmængder og tidlig såning, tildeling af store mængder kvælstof tidligt i vækstsæsonen eller på grund af ekstreme vejrforhold.

Vær kritisk

Vurder dine marker kritisk, når du tager stilling til risikoen for lejesæd. Det kolde april-vejr har sat væksten lidt i bero mange steder, vil en vækstregulering formentlig ikke være rentabel.

Omvendt kan der være forhold som gør det ekstra vigtigt at undgå lejesæd, fx udlæg af frøgræs, hvor der skal etableres efterafgrøder før høst eller hvor der praktiseres pløjefri dyrkning.

Kender du dine marker?

Erfaring og historikken på marken har stor betydning for vurderingen af risiko for lejesæd. Tidlig såning og høj udsædsmængde giver en kraftig og tæt afgrøde, hvor planterne strækker sig i stedet for at sætte sideskud og det gør dem mere følsomme i forhold til lejesæd.

Sorter med lav stråstyrke giver selvsagt samme risiko.

Konsulent: Afgrøderne lider i kulden - vårbyg står med et bladMark Onsdag 3. maj 2017 · 09:06

Ligeledes har tilgængeligheden af kvælstof stor betydning, enten hvis der tidligt i sæsonen tildeles store mængde N eller hvis der mineraliseres store mængder N som følge af forfrugt (f.eks. roer eller raps), kraftige efterafgrøder eller husdyrgødning.

Bedst effekt ved tidlig kørsel

Den bedste effekt på afgrøden i forhold til lejesæd opnås, mens afgrøden er i strækningsfasen, fra st. 30 til st. 37.

På nuværende tidspunkt er det Trinexapac-midlerne (Moddus Start, Moddus M, Medax Max, Trimaxx, Optimus, Curado NT m.fl.) samt Medax Top, der er aktuelle at køre med. Optimum for disse midler ligger ved temperaturer på ca. 10 grader om dagen.

Morgensprøjtning, hvor luftfugtigheden er høj og med udsigt til sol i løbet af dage,n giver den bedste virkning.

Vær opmærksom på, at optagelsen af vækstreguleringsmidler øges, hvis der tilsættes sprede-klæbemiddel eller hvis der blandes med ukrudts- eller svampemidler.

Følg anvisningerne på midlernes etiketter, hvis der blandes, så der undgås skader på afgrøderne.
 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.