Få testet græsukrudt ved mistanke om resistens

Aarhus Universitet tester planteprøver for resistens overfor herbicider.

Af Helle B. Elander, planteavlskonsulent, Velas

Har du græsukrudt, som vokser frem lige så rask som hvede/vinterbyg/rug, og du mener der er kørt målrettet ukrudtsmidler mod græsukrudt, så kan der være mistanke om resistent græsukrudt.

Græsukrudt, som ikke går ud efter behandling, kan være resistent over for nogle virkemekanismer i ukrudtsmidlerne.

Når man fortsætter med samme virkemekanisme, vil der selekteres for den græsukrudt, som er resistent. Og så kan græsukrudtet meget hurtigt – som i samme vækstsæson – blive et voldsom og tabsvoldende problem.

Vi har allerede set test af italiensk rajgræs, hvor Broadway, Hussar, Atlantis og MaisTer har ingen effekt.

Der er desværre også set test af enårig rapgræs, hvor de samme midler er helt uden effekt. Agerrævehale på Langeland kan ikke bekæmpes med Primera Super i korn. Det er en stærkt skræmmende udvikling og truer vores produktion af græsfrø.

Få ukrudtet testet

Det er vigtigt ikke at selektere for det resistente græsukrudt, og skifte mellem de forskellige virkemekanismer.

Dette kan være problematisk, da der i nogle afgrøder kun er få eller ingen midler med effekt overfor græsukrudt. F.eks. i vinterbyg er der kun Hussar-produktet til opfølgning i foråret.

Det er derfor yderst relevant at få testet græsukrudtets følsomhed overfor de enkelte virkemekanismer. 

Indsamling af ukrudtsfrø og test

Aarhus Universitet tester planteprøver for resistens.

Frø indsamles, når ukrudtet naturligt begynder at kaste frø. Det er vigtigt at materialet er tørt og pakkes i en pose med små huller, eller tynd stofpose, ikke en plastikpose. Prisen er 2.100 kr. for test af to aktivstoffer, f.eks. Broadway og Atlantis, læs mere her

Ved indsamling af f.eks. ital. rajgræs høstes 1-4 store håndfulde græsstrå eller ca 100 strå med frøaks, som lægges til tørre i en åben bakke/balje i en solrig vindueskarm.

Høsttidspunktet for ital. rajgræs strækker sig fra sidst i juni i de sydlige egne til midt i juli i de nordlige egne. For agerrævehale er høsttidspunktet sidst i maj. Enårig rapgræs – næsten hele tiden.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.