Første sortsforsøg i hvede er høstet - to sorter stikker af
Kvium blev topscorer, tæt fulgt af Informer i forsøget - der udmærkede sig med et højt udbytteniveau på omkring 11 ton pr. ha

»I fredags høstede vi som de første i landet det første af flere hvede sortsforsøg på Vigsnæs nordvest for Guldborg på Lolland. Udbytteniveauet var højt, omkring 11 tons, i sammenligning med et normalt år«, fortæller planteavlskonsulent Lars Skovgaard Larsen fra VKST.

Ved høst var vandprocenten 15-16 pct. og der var ingen lejesæd. Proteinprocenten var 9,8-11 pct. og hektoliter-vægten varierede imellem 74 og 81.

Selvom der kun er tale om et enkelt forsøg, og man derfor ikke kan lave en endelig sortsanbefaling, før samtlige forsøg er høstet, så fremhæver Lars Skovgaard Larsen, at forsøget har en meget høj grad af statistisk sikkerhed på grund af en meget lille variation.

F.eks. kan man med statistisk sikkerhed konkludere, at sorten Kvium opnåede et højere udbytte end alle de øvrige sorter bortset fra Informer, som også scorede et flot udbytte, fortæller han.

Kerneudbytte for sortsblandingen og forholdstal for sorterne er vist i faktaboksen.

Sortsblanding eller enkeltsorter

I disse år snakkes der en del om sortsbladinger, som siges at være mere robuste i dyrkning end enkeltsorter.

I dette forsøg består sortsblandingen af Benchmark, Informer, Kalmer og Sheriff - og den gav et udbytte på 109,9 hkg pr. ha, hvilket repræsenterer forholdstal 100.

»Lægger man hver af de fire enkeltsorters forholdstal for udbytte sammen (96+103+93+97), får man kun forholdstal 97. Mens selve sortsblandingen altså giver forholdstal 100. Så måske er der noget om snakken med, at en sortsblanding er mere robust. Den har i hvert fald givet et lidt højere udbytte end ved at dyrke de fire sorter hver for sig«, siger Lars Skovgaard Larsen.

Til gengæld kan sortsblandingen sjældent følge med de allerhøjstydende sorter i forsøgene. I dette tilfælde Kvium og Informer, der da også har givet 3-4 pct. end sortsblandingen.

Dyrkningsbetingelser

Forsøget blev sået 1. oktober 2018 på JB 6 jord, med forfrugt vårbyg, og har igennem hele sæsonen stået godt og var veletableret.

I efteråret blev der vurderet fuld fremspiring og i foråret ved begyndende vækst, var der ingen tegn på udvintring. Forsøget er velpasset af forsøgsværten både med hensyn til svampe- og ukrudtsbekæmpelse. På ejendommen er der tilført svinegylle igennem mange år

Et mindre angreb af gulrust i Benchmark og Kalmer blev stoppet ved sprøjtning i maj. Septoria blev holdt effektivt nede igennem det meste af sæsonen, men tog til sent henimod kernedannelsen efter perioder med regn. Der forekom ikke nævneværdige angreb af hverken meldug eller brunrust.

Forsøget blev høstet uden lejesæd og med en vandprocent på 15-16 pct.

Faktaboks

Sortsforsøg i hvede, VKST

I forsøget opnåede sorterne Kvium og Informer de højeste udbytter. Det laveste udbytte blev høstet i Kalmar.

Sort og forholdstal for udbytte

 • Elixer: 94
 • Kvium: 104
 • Drachmann: 101
 • Ohio: 98
 • Torp: 99
 • Benchmark: 96
 • Kalmar: 93
 • Sheriff: 97
 • Graham: 99
 • Informer: 103
 • Creator: 95
 • KWS Zyatt: 99
 • KWS Lili: 99
 • RGT Universe: 95
 • KWS Extase: 101
 • Sortsblanding*: 100 (109,9 hkg/ha)

* Sortsblandingen er sat til forholdstal 100, og består af sorterne Benchmark, Inforer, Kalmar og Sheriff.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.