Første tiltag i pakke: Regeringen sløjfer 60.000 hektar efterafgrøder

NaturErhvervstyrelsen udsteder plantedækkebekendtgørelsen og med den undgår landmænd kravet om 60.000 hektar ekstra efterafgrøder og får samtidig flere alternativer til efterafgrøder.

Som et første skridt i lanceringen af regeringens landbrugspakke undgår landmænd kravet om 60.000 hektar ekstra efterafgrøder, som landbruget skulle så her i sensommeren.

Kravet blev indført af fødevareminister Dan Jørgensen (S) sidste år - til stor protest fra landbruget og oppositionen.

Regeringens tiltag betyder, at landmænd ikke bliver mødt med et nyt krav om, at henholdsvis 13 og 17 procent af deres marker skal dyrkes med efterafgrøder, men skal udlægge henholdsvis 10 og 14 procent lige som hidtil.

Ændringen fremgår af plantedækkebekendtgørelsen, som udstedes i dag og træder i kraft 1. august 2015, oplyser NaturErhvervstyrelsen.

Nye alternativer til efterafgrøder

Samtidig giver NaturErhvervstyrelsen landmænd nye alternativer til efterafgrøder og til at opfylde EU’s krav om miljøfokusområder (MFO). Det sker ved at udvide listen over afgrøder, der kan bruges som efterafgrøder.

Seges og Landbrug & Fødevarer har netop efterspurgt flere alternativer til efterafgrøder.

Følgende afgrøder bliver nye alternativer til efterafgrøder og MFO:

  • Honningurt, der kan anvendes i renbestand udsået senest den 20. august eller i blandinger. Skal det tælle med som MFO, skal man huske, at det skal indgå i blandinger.
  • Almindelig rug, stauderug og vårbyg kan bruges som efterafgrøde udsået senest 20. august både i renbestand og i blandinger. Skal det tælle med som MFO, skal man huske, at det skal indgå i blandinger.

Frivillig brak og tidlig såning

Derudover kan landmænd bruge frivillig brak som alternativ til efterafgrøder og MFO-brak og tidlig såning som alternativ bliver udvidet, så det udover vinterhvede også omfatter vinterrug, vinterbyg og triticale. Omregningen bliver også ændret, så der fremover kun går fire hektar vintersæd til en hektar efterafgrøder. Omregningen vil løbende blive evalueret og blive justeret hvis der er fagligt belæg for det.

Muligheden for braklagte arealer langs vandløb og søer bliver også udvidet, så bredden kan være mellem 10-20 meter, ligesom der bliver mulighed for braklagte arealer på op til 20 meter uden på en randzone.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.