Sponsoreret af BASF
Fanebladssprøjtning: Den vigtigste svampebehandling
Ingen er vist i tvivl om vigtigheden af at beskytte fanebladet effektivt, for at få en optimal fyldning af kernerne. I den forbindelse er middelvalget af afgørende betydning. Fanebladsprøjtningen sammen med den kommende aksbeskyttelse skal holdet produktionsapparatet kørende i 6-7 uger. Husk! - vi er tidlig på vej i år, og vejret er til gunst for svampesygdomme.

Cirka 85% af kerneindlejringen foregår via aktivitet i akset, fanebladet og andet øverste blad. En effektiv beskyttelse mod septoria og rust er en forudsætning for et højt udbytte.

Svampemidlernes vigtigste funktion ved fanebladsprøjtningen er at holde de øvre blade grønne og fotosynteseaktive under kerneindlejringen, så man senere får en god fyldning af kernerne og et højt udbytte.

Septoria er langt den vigtigste svampesygdom i hvede, hvor 3/4 af et potentielt udbyttetab skyldes septoria, og vi må ikke glemme at mange af vores hvedesorter er rust modtagelige.

Timing – vigtigere end nogensinde

Den helbredende effekt af de svampemidler, vi har til rådighed i Danmark, er desværre gradvist aftagene, og vi har derfor reelt færre sprøjtedage til rådighed for at stoppe septoria infektion.

Derfor skal fanebladet ikke efterlades ubeskyttet i længere tid efter fremkomst. Husk – at fanebladet er den del af planten, som bidrager mest til kernefyldningen.  

De fleste steder er det på nuværende tidspunkt let at finde septoria på de nedre blade, og smitten af nye blade sker løbende under fugtige forhold. Septoria spredes under strækningsvæksten med vandplask fra blad til blad opad i planten og ved fysisk bladkontakt når det blæser. Blæst og regn har vi haft en del af i de sidste par uger.
Der går cirka tre uger fra smitten, indtil du kan se de synlige symptomer på bladene. Derfor er det vigtigt, at du er på forkant med svampebekæmpelsen.

Ser du først symptomer på de øverste blade, er svampen allerede etableret og ved at danne nye sporer. Allerede her er der tale om udbyttetab. Når betingelserne for smitte er til stede, skal nye blade beskyttes. De må ikke stå ubeskyttet mere end få dage.

Gul- og brunrust spredes med vinden og kan udvikle sig meget hurtigt under gunstige forhold.

Gulrust angriber nogle af de mest dyrkede sorter. Er der behandlet med et effektivt rustmiddel, bør marken være fri. Har du gulrust i afgrøden, skal du behandle straks – da udviklingen kan ske eksplosivt. Tjek dine marker – der er allerede fundet gulrust i flere marker i modtagelige sorter. I modtagelige sorter bør du gardere dig for at undgå ubehagelige overraskelser.

Fanebladssprøjtningen er den vigtigste svampesprøjtning i hveden, så her skal du ikke gå på kompromis med hverken timing, middelvalg eller dosering.

Viverda er Danmarks stærkeste SDHI-svampemiddel mod septoria og rust i hvede – en ekstra sikkerhed, når vejret driller og svampene trives. Kræver vejrforhold og sprøjtekapacitet, at der skal prioriteres, bør kraftige afgrøder og modtagelige sorter sprøjtes først.

Kilde: Oversigt over Landsforsøg 2018. Relativ effekt af godkendte svampemidler i korn. Tabel 30, side 83.


Propulse = reg. varemærke tilhørende Bayer CropScience

Faktaboks

Anbefaling, stadie 39 (fanebladet udfoldet):

Lavt/middel smittetryk                                 Højt/meget højt smittetryk

mindre modtagelig sort                               modtagelig sort

0,5- 0,75 l/ha Viverda                                 0,75-1,0 l/ha Viverda

Emneord sponsoreret, BASF, viverda

Sponsoreret af BASF

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.