Sponsoreret af Bayer Crop Science

Fanebladssprøjtningen sikrer merudbyttet

Fanebladet er hvedens udbyttemotor og det blad, der bidrager mest til kernefyldningen. Derfor skal der sættes ind med den vigtigste svampebehandling i hvede, fanebladssprøjtningen, så du kan sikre dine marker og undgå udbyttetab til sygdommene. Læs med og hør hvordan, når Søren Lykkegaard Hansen fra Bayer deler sine råd til en vigtige fanebladsbehandling.

Når det kommer til svampesygdomme i hvede, er det særligt septoria, vi holder øje med, da den vender tilbage hvert år og er den mest tabsvoldende sygdom. I mange tilfælde skal vi med fanebladsbehandlingen også beskytte mod andre aggressive sygdomme såsom gulrust, meldug og hvedebladplet.

På nuværende tidspunkt er der ikke det store sygdomstryk i markerne, hvilket bl.a. skyldes, at vi har mange nyere og sundere sorter, der yder god konkurrence mod svampene. Der kan dog ses lidt gulrust i enkelte marker med rustmodtagelige sorter, og i pløjefrie flerårshvedemarker skal man være opmærksom på risikoen for hvedebladplet, da den let kan smitte fra planterester på marken.

Tidlig opsporing af septoria med qPCR-test

Efter et år i Covid-19’s tegn er det nok de fleste, der kender til de famøse PCR-test, som bruges til at opspore virus. På samme måde vil vi henover sæsonen prøve at detektere efter septoria-markører ved brug af såkaldte qPCR-test. Formålet med qPCR-testene er at undersøge, hvor meget septoria der er til stede i markerne, og hvornår andelen af smitte er høj eller lav. I England har man allerede anvendt disse test i nogle år og fundet frem til, at testene kan opspore septoria 2-3 uger før, svampesygdommen kan ses med det blotte øje.

”Ved at bruge qPCR-test vil vi kunne lære mere om, hvornår vi skal sætte ind med en behandling mod septoria og samtidig undgå at bruge en højere dosis end nødvendigt”, udtaler Søren. “Vi har lige kørt første runde, og det kommer ikke bag på os, at vi selvfølgelig kan måle septoria i de nederste blade med visuelle symptomer. At vi alligevel også kan måle septoria på de nyeste blade, kommer dog lidt bag på os, men det bekræfter bare, at metoden kan blive værdifuld i fremtiden”.

sponsoreret Bayer

Billede: Vinterhvede st. 31-32 (3. nederste blad) septoria er synlig, hvilket bekræftes via qPCR-testen med høje værdier af septoria.

sponsoreret Bayer

Billede: Øverste blad i st. 31-32 (bliver det 3. øverste i alt) fund af lave mængder septoria via qPCR-test.

Sammensæt fanebladsbehandlingen ud fra din hvedesort

Fra Sørens perspektiv er der ingen tvivl om, at fanebladssprøjtningen skal foretages i stadie 37-39, når fanebladet er fuldt udviklet på de første skud. Dog er der forskel på hvedesorternes genetik mod svampesygdomme, og der er særligt til i år sket et stort skifte til nye sorter. ”Jeg tror der er få landmænd, der kan finde hvedesorter i deres markplan, som de også havde for tre år siden. Det kan godt skabe lidt usikkerhed om, hvilken middelløsning der lige passer til deres markers behov”, udtaler Søren.

Har man en af de mange nye sunde sorter, består den optimale løsning af  0,5-0,7 l/ha Propulse kombineret med 0,2 l/ha Folicur Xpert. Propulse er særligt i blanding med Folicur Xpert en fantastisk bred løsning. Propulse består både af et SDHI og et triazol, hvilket giver en stærk effekt mod både septoria, hvedebladplet og meldug. Tilsættes Folicur Xpert opnås også en høj effekt på gulrust. ”På den måde får du en optimal løsning, der bredt beskytter hveden mod alle svampesygdommene, og i de sidste års forsøg har vi lært af vores nye sortsmaterialer som f.eks. Informer og Extase, at det er en løsning, der selv i sunde sorter giver en positiv bundlinje", udtaler Søren.

"Dyrker man derimod en sort med høj modtagelighed for septoria, så skal vi kigge lidt dybere i værktøjskassen og lade flere aktivstoffer bidrage", anbefaler Søren. Her kunne det være en ide at bruge Balaya i fanebladsprøjtningen og så følge op på akset med Propulse og Folicur Xpert. Vi skal ikke levne meget plads til septoria i de mere modtagelige sorter - her skal lidt højere dosis til, ikke mindst i den sidste behandling der skal holde frem til høst.

Sprøjteteknikkens betydning for merudbyttet

På nuværende tidspunkt ser vi nogle kraftige og flotte hvedemarker rundt om i landet, hvilket betyder vi har en stor biomasse, vi skal have dækket af. Søren anbefaler således at anvende min. 200 l/ha vand og en passende dosis af planteværnsmidlerne, så behandlingen ikke fortyndes for i den kraftige biomasse. "Anvender vi en god vandmængde og tilpas dosis af planteværnsmidlerne, får vi foretaget en god dækning af både fanebladet og de næstøverste blade, der tilsammen står for mere end 60 % af fyldningen af kernerne, som til høst skal give os et stort merudbytte”, slutter Søren.

Emneord sponsoreret, Bayer Crop Science, fanebladssprøjtning, Balaya®

Sponsoreret af Bayer Crop Science

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Fra samme sponsor