Fem gode råd om bekæmpelse af jordlopper i raps
Jordloppens larver skader ved at ødelægge stængler og bladstilke indefra i årets første måneder.

Af Brian Kure Hansen, planteavlskonsulent, LMO Planteavl

Seges har i flere år fulgt forekomsten af rapsjordlopper via planteavlskonsulenternes landsdækkende registreringsnet.

På denne måde får vi en pejling af, hvor mange jordlopper der er, og kan bruge oplysningerne som en hjælp til at bestemme behovet for en bekæmpelse af larverne.

I år er der opsat gule fangbakker på ca. 70 lokaliteter, hvilket er ca. samme antal som i de foregående år.

1. Hvordan skader larverne?

Larverne skader ved at ødelægge stængler og bladstilke indefra i årets første måneder.

Planter, der er skadede af jordloppelarven, er derfor meget udsatte for frost. I det tidlige forår kan man derfor se, at rapsplantens hovedskud er rådnet, og bladende er visne.

Skærer man stænglen op, kan man se de hvide larver.

2. Hvad koster et angreb?

Ved angreb er den enkelte plantes udbyttepotentiale typisk reduceret med ca. 30-40 procent, da planten nu skal producere frø af de nye sideskud.

Er det hele marken, som er angrebet, kan det derfor give et meget stort udbyttetab.

3. Registrering af angreb

Min erfaring er, at antallet af jordlopper kan variere meget inden for samme lokalområde. Selv inden for samme mark kan der være store forskelle i antallet.

Observationerne fra registreringsnettet kan derfor ikke bruges som det eneste beslutningsværktøj. For at kunne vurdere om en sprøjtning er nødvendig, (eller rettere sagt - tør man undlade en sprøjtning) bør du således opsætte gule fangbakker i din egen rapsmark.

Er marken over 10 hektar er to bakker sjældent tilstrækkeligt.

4. Sprøjte eller ej?

Jeg anbefaler en sprøjtning mod rapsjordloppens larve, medmindre du har gule fangbakker i din egen rapsmark, der tydeligt viser, at antallet er under den vejledende bekæmpelsestærskel.

5. Løsninger

Til bekæmpelse kan anvendes 0,2 liter pr. ha Karate eller 0,1 liter pr. ha Kaiso Sorbie.

Karate må bruges tre gange pr. vækstsæson, mens Kaiso Sorbie kun må anvendes én gang pr. vækstsæson. Tidspunktet for sprøjtning er ret fleksibelt, og kan udføres fra slutningen af september til sidst i oktober.
 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.