Fem gode råd til at dyrke maltbyg af høj kvalitet
Fokusér på det, der betyder noget, nemlig sortsvalg, gødskning og proteinindhold samt behandling efter høst som tørring og rengøring af lager.

Af Christian Iuel, planteavlskonsulent, DL Syd

Det sker hvert år, at maltbyg bliver kasseret, fordi kornet ikke overholder kvalitetskravene. Det er derfor vigtigt at fokusere, på de faktorer der sikrer, at maltbygavlen ikke falder for kvalitetskravene.

Med faldende priser på korn er det nødvendigt, at kvalitetstillægget ikke mistes.

Maltbyg, hvordan sikres kvaliteten?

I 2015 blev meget maltbyg kasseret på grund af et lavt proteinindhold, som følge af et lavt kvælstofniveau kombineret med et meget højt udbytte.

I 2016 blev meget maltbyg kasseret som følge af et højt proteinindhold, på grund af et højt kvælstofniveau kombineret med et lavt udbytte. Lavt udbytte var især et fænomen i de egne af landet, hvor der faldt meget lidt regn i vækstsæsonen.

Der er også andre kvalitetskrav til maltbyg, der kan medføre at kornet ikke kan sælges som maltbyg. Det er f.eks. spireenergi, sortering og vandprocent.

Kvælstoftildeling til maltbyg, er der hvor du selv har den største indflydelse på, om du rammer et proteinindhold på mellem 9,5 og 11,0 procent.

Spireenergi betyder utroligt meget for malterne, så det er vigtigt, at behandle kornet korrekt efter høst.

Fokusér på det der betyder noget, nemlig sortsvalg, gødskning og proteinindhold samt behandling efter høst som tørring og rengøring af lager.

Fem gode råd til at sikre kvaliteten

• Vælg den rigtige sort, anvend SortInfo og lokale forsøg

• Placer gødning, Den professionelle maltbyg dyrker placerer altid gødning, her kan du tjene 5 hkg/ha.

• Fremtiden er måske, delt Gødskning med Cropsat. På baggrund af et vegetationsindeks, som er beregnet ud fra satellitbilleder, hvor kan du se, hvordan biomassen varierer inden for og mellem dine marker. Vegetationsindekset er et udtryk for, hvor grøn din afgrøde er. Altså hvor godt trives afgrøden. Jo mere gult vegetationsindeks, jo dårligere trivsel. Jo mere grønt vegetationsindeks, jo bedre trivsel. Det giver mulighed for at skrue op og ned for kvælstoftildelingen, se figur 1 herunder. 

• Tildeling med N -min metoden er særligt velegnet, hvor du er usikker på jordens indhold af tilgængeligt N. Det kan være på ejendomme med meget husdyrgødning eller på ejendomme med kvælstoffikserende afgrøder.

• Sørg for at behandle kornet korrekt efter høst. Det er spild af penge at ødelægge en god afgrøde, der ikke er behandlet korrekt efter høst.

 

Figur 1. Cropsat. Eksempel på to vårbygmarker, hvor der på den store mark (grøn) er placeret gødning ved såning og en lille mark (gul)hvor gødningen er bredspredt. Der er størst vegetationsindeks (mest bladmasse) på den store mark.


 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.