Fem gode råd til gødskning af kraftig vintersæd
Kraftige vintersædsafgrøder kræver særlige forbehold - især ved den første N-tildeling.

Tidlig såning og et mildt efterår har givet usædvanligt kraftige vintersædsmarker mange steder.

Det skal der tages hensyn ved gødskningen af vintersæden og vinterrapsen i foråret.

I nedenstående får du fem tips til gødskning af vintersæd og vinterraps i foråret 2109.

1. N-tildeling til vinterhvede

Første tildeling af kvælstof til vinterhvede skal normalt ske ved begyndende vækst.

I år er hvedemarkerne meget kraftige og har anlæg til mange sideskud. Derfor bør man udskyde første tildeling og kun udbringe en moderat mængde ved første tildeling.

Mængden af kvælstof ved første tildeling bør reduceres jo kraftigere afgrøden er. På meget kraftige marker kan man med fordel udskyde første N-tildeling til april. Det vil reducere risikoen for lejesæd. Det er navnlig vigtigt i brødhvede, hvor der ikke må vækstreguleres.

Gylle kan anvendes i stedet for handelsgødning ved første eller måske oftere ved anden tildeling.

2. N-tildeling til rug og triticale

Tidspunktet for tilførsel af kvælstof til vinterrug og triticale har normalt ikke så stor indflydelse på udbyttet, men det kan påvirke proteinindholdet og risikoen for lejesæd.

Udskyd derfor tilførslen af kvælstof på kraftige marker - eller hold igen med N-mængden ved den første tildeling.

3. N-tildeling til vinterbyg

Vinterbyggen er generelt kraftig. Hold derfor igen med kvælstof ved første tildeling.

En tredeling vil reducere risikoen for lejesæd og øge proteinprocenten i kernen en lille smule i forhold til en todeling, men det vil kun have minimal betydning for udbyttet.

Hvis man vælger en todelt strategi skal vinterbyggen færdiggødskes med resten af kvælstoffet i sidste halvdel af april.

4. N-tildeling til vinterraps

Behovet for N-tilførsel til vinterraps i foråret 2019 er lidt lavere end normalt.

På marker, hvor vinterrapsen står kraftigt, kan men med fordel tilføre en lidt lavere mængde kvælstof ved første tildeling end normalt.

Mængde og strategi for tilførsel af gødning til vinterraps om foråret skal tilpasses forholdene på den enkelte mark. Nu er kvælstofnormerne økonomisk optimale, men i 2019 kan det faktisk i nogle tilfælde være en fordel ikke at udnytte hele kvoten, fordi rapsen allerede har optaget mere kvælstof fra jorden end normalt.

Erfaringer og forsøg fra England tyder på, at udbringning af for stor en kvælstofmængde i det tidlige forår kan resultere i en for kraftig vegetativ vækst, for kraftig blomstring, for stor skulpesætning, stor risiko for lejesæd og for lille frøfyldning.

Især er det vigtigt at undgå lejesæd, da lejesæden skygger for bladene ved frøfyldning, hvorved fotosyntesen og dermed frøfyldningen nedsættes.

Det er derfor af afgørende betydning, at rapsen kan blive stående, og en nøje tilrettelagt kvælstofstrategi kan bidrage til det.

5. Vurdér afgrøden nøje

I dette forår er det særligt vigtigt, at tage hensyn til, hvor kraftig afgrøden er, når der tildeles kvælstof.

Som hjælp til at vurdere, om afgrøden er kraftig, kan man se vegetationsindekset på CropManager eller CropSat.dk.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.