Fem gode råd til at vækstregulere græsfrø

De senere års forsøg med græsfrø hos Seges og Aarhus Universitet viser, at vækstregulering er en af de vigtigste opgaver i frømarken. Tidlig lejesæd koster udbytte. Men samtidig er det vigtigt, at spildsomme arter som alm. rajgræs, hundegræs og strandsvingel går passende i leje før høst. Ellers er der risiko for et stort dryssespild. Korrekt vækstregulering er derfor afgørende for et højt udbytte.

Fem gode råd om vækstregulering af græsfrø:

1. Vækstregulering skal ske fra begyndende strækning og afsluttes ved begyndende skridning. Dosis og strategi fastlægges ud fra gødningsniveau, sort, mængden af biomasse ved begyndende strækningsvækst og tidspunkt for behandling.

2. Planterne skal være i god vækst, når der vækstreguleres. Stressede planter må aldrig vækstreguleres.

3. Vejret skal være godt - også efter behandling. Vækstregulering bør altid udføres morgen/formiddag på en solskinsdag i en periode med stigende temperaturer, god vandforsyning og med 100-200 l vand/ha.

Koldt, tørt vejr og nattefrost kan nedsætte effekten og måske give skader på afgrøden. Udsæt altid vækstregulering ved dårlige vejr- og vækstforhold.

4. De senere års forsøg har vist at en splitbehandling kan være en god strategi under følgende forudsætninger: Høj kvælstofforsyning. Stor biomasse. Gode vækstforhold. Blødstråede sorter.

Første tildeling i stadie 30 (fx halv dosis). Derpå: vurdér afgrødens vækst og udbyttepotentiale igen lige før begyndende skridning (stadie 47-49). Er der behov for mere, afsluttes med tilpasset dosering.

Bland ikke vækstreguleringsmidler med græsukrudtsmidlet Focus Ultra.

5. Hvilke arter er vigtigst?

Rødsvingel skal altid vækstreguleres, det er afgørende for udbyttet at afgrøden står op i blomstringsfasen.

Strandsvingel skal næsten altid vækstreguleres.

Engrapgræs anbefales det generelt ikke at vækstregulere. Dog ved højt udbyttepotentiale og god vand- og kvælstofforsyning kan vækstregulering i halv dosis evt. godt betale sig.

Almindelig og ital. rajgræs kan der være god økonomi i at vækstregulere - sidstnævnte især hvis kvælstofforsyningen er god.

Hundegræs skal altid vækstreguleres.

Bakkesvingel/stivbladet svingel kan ved god kvælstofforsyning betale godt for en vækstregulering.

Rajsvingel betaler godt for en vækstregulering.

Kilde: Seges.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.