Fem såmaskiner til direkte såning: Mindre jordbearbejdning giver mindre græsukrudt
I sådemo med såning af vinterhvede 20. september 2019 med fem forskellige såmaskiner er der markant færre antal græsukrudt, hvor der blev rodet mindst i jorden.

I bestræbelserne på at holde maskinomkostningerne i bund og forbedre bundlinjen, er direkte såning interessant. Og hvordan er det så i den forbindelse mest optimalt at etablere fx sin vinterhvede i efteråret?

Det har Agrovi undersøgt ved et såforsøg for vinterhvede med fem forskellige såmaskiner.

Den foreløbige konklusion er, at det er fordelagtigt at rode mindst muligt i jorden ved etableringen, fordi det medfører markant færre problemer med græsukrudt senere i sæsonen.

VELEGNET MED FORFUGT VINTERRAPS

I Agrovis "forsøj" blev vinterhvede sået direkte i ubearbejdet stub efter vinterraps på JB 7 jord hos en landmand ved Holeby på Lolland.

"I et vådt efterår er særligt vinterraps en god forfrugt til direkte sået vinterhvede, fordi rapsplanten løsner jorden i dybden med sin pælerod, så vandet kan trække væk.

Dertil kommer, at en urørt jord har sine naturlige porer, der kan tage mere vand, end hvis porerne var ødelagte", forklarer David Dresen, planteavlskonsulent ved Agrovi.

Er jorden derimod sammentrykket og kompakt på grund af kørsel med tunge maskiner, skal man ikke så direkte, lyder anbefalingen.

SÅET 20. SEPTEMBER

I forsøget blev vinterhveden sået 20. september 2019 med fem forskellige såmaskiner til direkte såning, nemlig en Mzuri tandsåmaskine samt disc-såmaskinerne Sly Boss, Multiva, Weaving og Horsch Avatar. Hver maskine har tilsået cirka en hektar, og er sået ind på samme vis.

Kort før såningen er der sprøjtet med Roundup. Den anvendte sort er Momentum til fremavl, og det tilstræbte antal planter er 250 pr. kvadratmeter. I løbet af sæsonen er hveden behandlet helt traditionelt med tre gange gødskning, en efterårs- og en forårssprøjtning og to svampesprøjtninger i foråret.

Uden for parcellerne har landmanden gjort, som han plejer, og sået vinterhveden med en Horsch Pronto disc-såmaskine efter en øverlig harvning.

FORDOBLING AF GRÆSUKRUDT

I forsøget er der i juni optalt ukrudtsplanter og aks pr. kvadrameter, se tabel 1 og tabel 2.

Tabel 1. Forsøg med såning af hvede med fem maskiner til direkte såning, optælling af græsukrudt i juni

 

Tabel 2. Forsøg med såning af hvede med fem maskiner til direkte såning, optælling af aks i juni

 

Optællingen for ukrudt viser, at i parcellen med hvede tilsået med tandsåmaskine, som er den af de fem såmaskiner, der roder mest i jorden, er der i juni måned registreret en fordobling i fremspiring af græsukrudt. Forklaringen er, at nogle af ukrudtsfrøene er blevet dækket til af jord og derfor er fremspiret senere.

Hvis man derimod roder mindre i jorden, som det er tilfældet med de fire disc-såmaskiner, får flere græsfrø lov til at ligge oven på jorden og rådne, og hvis de spirer frem, kan landmanden tage dem med Roundup.

"Det er jo et interessant resultat, set i lyset af at mange planteavlere har stigende problemer med græsukrudt. Det ser ud til, at jo mindre du rører jorden, jo mindre græsukrudt har du", konkluderer David Dresen.

For aks pr. kvadratmeter ligger alle fem såmaskiner ganske tæt omkring 500-600, og det er ikke muligt at forklare den relativt lille variation. Antal aks giver heller ikke et troværdigt fingerpeg om udbyttet i de forskellige led i forsøget, idet planter med mange aks får små kerner. Det optimale antal aks i hvede er ca. 600.

"I år er der mange steder kun opnået 350-450 aks pr. kvadratmeter, så det er i hvert fald lykkes godt med at så hveden direkte i forsøget", siger David Dresen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.