Fem ting som kræver særlig opmærksomhed i marken
Usædvanligt kraftige angreb af gulrust og insekter. Det er noget af det, der skal bekæmpes effektivt i marken nu, hvis store udbyttetab skal undgås.

Gulrust i vinterhvede og triticale har været det helt store samtaleemne blandt planteavlere den seneste tid. Rust er dog ikke det eneste, der kræver en målrettet indsats lige nu.

I nedenståedne kan du læse om fem ting i kornafgrøderne, som du skal være særlig opmærksom på i uge 21.

1: Gulrust i vinterhvede

Angreb af gulrust har bredt sig meget i den seneste uge. Det høje smittetryk i vinterhvede og triticale har medført, at man skal være meget opmærksom på triazolreglerne.

I mange marker ses kraftige angreb. Angreb er mest kraftige i sorterne Benchmark, Kalmar og Sheriff. men der er også set angreb i KWS Zyat, KWS lili samt mindre kraftige angreb i Elixer, Graham, Torp.

Angrebsgraden varierer geografisk. Effekten af en behandling mod gulrust holder ved højt smittetryk kun i to uger.

2: Brunrust i vinterbyg

I vinterbyg er der i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet fundet angreb af brunrust i 50 pct. af de ubehandlede parceller. Mest er fundet i KWS Kosmos, SY Galileoo og KWS Meridan, og mindst er fundet i Frigg.

Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter i vækststadie 31-65 ved over ti pct. angrebne planter.

3: Brunrust i rug

Brunrust bekæmpes i modtagelige sorter ved over ti pct. angrebne planter i vækststadium 32-69.

I Planteavlskonsulenternes Registreringsnet er der udløst bekæmpelse i ti pct. af observationerne.

4: Svampe i vårbyg

I vårbyg er der fundet svage angreb af bygrust i ca. fem pct. af observationerne i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet.

Der er også fundet skoldplet i nogle marker.

5: Bygfluer i vårbyg og vårhvede

Der er fundet bygfluer i både vårbyg og vårhvede.

Da der sidste år var udbredte angreb af bygfluens larve, anbefales bekæmpelse nu i vårhvede med 0,15 kg karate pr. hektar.

I vårbyg er der ingen erfaringer med bekæmpelsesbehov. Findes der mange bygfluer i vårbygmarker, anbefales bekæmpelse.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.