Fire situationer hvor nitrifikationshæmmere er helt oplagt

Nitrifikationshæmmere kan sikre en bedre udnyttelse af kvælstof i gylle. Derudover kan de give en stor klimagevinst.

Gyllevognene kører på højtryk, og der der bliver gjort meget for at sikre en så god udnyttelse af næringsstofferne som muligt. 

Især er det vigtigt, at opnå en så god udnyttelse af kvælstof i gyllen, og i visse situationer er der faktisk en oplagt genvej til få det maksimale ud af gyllen. 

Det er ved at tilsætte nitrifikationshæmmere til gyllen.

Sådan virker de

Nitrifikationshæmmere forsinker omdannelsen af ammonium til nitrat.

Derved kan en større del af det kvælstof, der er i gyllen blive optaget af planterne, ligesom risikoen for udvaskning af nitrat mindskes.

Samtidig har nitrifikationshæmmerne ifølge Seges potentiale til at kunne reducere udledningen af lattegas med ca. 40 pct. pr. tilført kg ammonium-kvælstof.

Her opnås størst gevinst

Effekten af nitrifikationshæmmere afhænger i høj grad af jordbundsforholdene, dyrkningen og klimaet.

Den største effekt af nitrifikationshæmmere kan derfor forventes på:
1) På JB 1 og JB 3 sandjorder.
2) I perioder med store mængder nedbør.
3) Ved tilsætning til gylle med et højt indhold af ammonium. Det gælder bl.a. afgasset gylle.
4) Ved såning af vårsåede afgrøder med langsom fremspiring. Det gælder bl.a. majs, kartofler og roer.
 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.