Fire gode råd til succes med pløjefri dyrkning

Pløjefri dyrkning omfatter en række forskellige dyrkningssystemer. En ny rapport giver inspiration til, hvordan man får succes med pløjefri dyrkning.

Direkte såning, strip-till, min-till, no-till og Conservation Agriculture. Der findes mange forskellige dyrkningssystemer til jordbearbejdning uden plov.

I rapporten ’Inspiration og vejledning til pløjefri dyrkning’ kan man læse en meget grundig gennemgang af nogle af principperne bag pløjefri dyrkning, og blive klogere på, hvad der skal til for at få succes med pløjefri dyrkning.

I nedenstående får du fire tips til, hvordan du kan få succes med pløjefri dyrkning. Det er nemlig langt fra kun et spørgsmål om at vælge den rigtige maskine.

1. Jordbonitet

Pløjefri dyrkning kan praktiseres på alle jordtyper.

Det er dog lettest på lerjord, da sandjord og jorder med et højt indhold af silt lettere pakker sammen.

Jorde der er vandlidende, er ofte sure og iltfattige, og egner sig derfor ikke så godt til pløjefri dyrkning, da det hæmmer den biologiske omsætning i jorden.

Spade og jordspyd er gode værktøjer, når man skal have en fornemmelse af jordstrukturen, og behovet for jordbearbejdning.

2. Sund jord

Ved pløjefri dyrkning overlades en del af jordbearbejdningen til de regnorme, bakterier, svampe og mikroorganismer, som omsætter plantemateriale i jorden. Derfor er det vigtigt, at planlægge et sædskifte, der sikrer, at der er tilstrækkeligt føde til de levende organismer i jorden.

Det kan man blandt andet gøre ved at nedmulde halm, udbringe husdyrgødning og dyrke efterafgrøder og flerårige afgrøder. Det sikrer en levende jord med et højt indhold af organisk materiale, og det forbedrer jordens dyrkningssikkerhed.

3. Sædskifte

Et godt sædskifte er vigtigt på alle jorder. Men det er særligt vigtigt ved pløjefri dyrkning.

For at undgå problemer med græsukrudt skal der være minimum 20 procent vårsæd i sædskiftet - og gerne 40 procent.

Der skal være mindst 20 procent bredbladede afgrøder som for eksempel raps og hestebønner i sædskiftet.

Græs og frøgræs er godt i sædskiftet, men vær opmærksom på spildfrø.

 

4. Maskintype

Ved valg af maskintype bør der foretages en nøje økonomisk analyse.

Valget af maskiner vil naturligt tage udgangspunkt i, hvilke maskiner der i forvejen findes på ejendommen, og hvilket dyrkningssystem der skal praktiseres på ejendommen. Rapporten belyser de økonomiske konsekvenser og sammenligner pløjning, reduceret jordbearbejdning og no-till. Det kan give en fornemmelse af tids- og ressourceforbruget ved de tre valgte dyrkningssystemer.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.