Flere vandløb slipper for to-meter bræmmer

Vordingborg Kommune ændrer kategorisering af vandløb, der slipper for to-meter bræmmer og randzoner.

Vordingborg Kommune har ændret på kategoriseringerne af en række vandløb i lavtliggende områder. Det har resulteret i, at flere lokale vandløb ikke længere er omfattet af kravet om 2 meters dyrkningsfrie bræmmer. Det skriver de i en pressemeddelelse.

Ændringerne kommer efter, at Landbrug & Fødevarer flere gange har været efter kommunen og klaget over deres forvaltningspraksis til ombudsmanden.

Ikke naturlige

En række af de vandløb i Vordingborg Kommune, som ligger i lavtliggende områder, bliver ikke længere kategoriseret som naturlige vandløb. Det har stor betydning for de lokale landmænd, som har marker op til disse vandløb, da de dermed ikke længere er omfattet af lovkravet om 2 meter dyrkningsfrie bræmmer.

Vordingborg Kommune opfordrer derfor de lokale landmænd til at gå ind på kommunens hjemmeside og kigge nærmere på de nye reviderede 2 meter bræmmekort for at se, om deres bræmmer er blevet ændret. Ændringerne af 2 meter bræmmerne er gennemført i forlængelse af de nye vandplaner fra staten, som blev vedtaget den 30. oktober 2014 og efter Vordingborg Kommunes miljømedarbejderes drøftelser med de lokale landbrugsorganisationer.

Dialog hjalp

Dialogen mellem kommunen og landbrugsorganisationerne har ifølge formand for Vordingborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg Thomas Christfort bragt parterne tættere sammen.

»Det er min oplevelse, at vi i fællesskab har fået skabt en go og konstruktiv dialog, som vi kan bygge videre på i flere andre sammenhænge. Jeg er klar over, at vi ikke er helt enige om det endelige resultat. Men jeg håber, at der også fra landbrugets side er tilfredshed med, at vi nu har fået revideret vores kort, og at det faktisk har ført til, at der nu er færre 2 meter bræmmer i Vordingborg Kommune.«

Fra landbrugets side er man tilfreds med at Vordingborg Kommune har revurderet mange af vandløbene i de lavtliggende områder.

»Det har holdt hårdt at få Vordingborg kommune til at indse, at ikke alle vores vandløb er naturlige« siger Torben Nielsen, bestyrelsesmedlem i DLS og fællesrepræsentant for landboforeningerne i Vordingborg kommune.

»Vi havde nok forventet at flere vandløb fik fjernet kravet om 2 m bræmmer. Derfor skal vi da også opfordre lodsejere, der ikke er enige i kommunens vurderinger, til at kontakte kommunen. Ofte sidder lodsejerne inde med en viden om vandløbene, som kommunes ansatte ikke har. Og den viden kan muligvis være med til at fjerne kravet om 2 m bræmmer,« slutter Torben Nielsen

De nye aktuelle reviderede kort over to-meter bræmmer kan ses på kommunens hjemmeside www.vordingborg.dk (via banneret Digitale kort).

På Naturerhvervsstyrelsens hjemmeside findes der endvidere kort over de randzonebærende vandløb og søer.

Emneord randzoner, vandplaner

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.