Forårets tørke kan klippe toppen af udbyttet flere steder
Sidste års tørke spøger stadig. Et meget lavt vandindhold i jorden gennem lang tid bliver nu synligt flere steder.

Umiddelbart ser afgrøderne i store dele af landet rigtig godt ud. De første indikationer fra de afgrøder, der er høstet, er da også overvejende positive.

Men tørke kan kappe toppen af udbytterne - også på ler- jord.

Det skyldes de tørre forhold i april, og at jorden mange steder ikke har været vandmættet efter vinteren.

I begyndelsen af maj 2019 var der således på marker med overvintrende afgrøder 60-70 mm mindre vand i jorden sammenlignet med maj 2018.

Det ses på den indsatte graf.

På grafen kan man også se, at vandbalanceunderskuddet målt først i juli i vinterhvede på JB6 lerjord var på ca. 170 mm i det historisk tørre 2018.

Det er blot ca. 30 mm mere end vandbalanceunderskuddet målt på samme tid 2019.

Jorden er således knastør mange steder, og selv om der ikke kan ses synlige tørkeskader, kan afgrødernes vækst have været hæmmet.

Fortrøstningsfuld

På Lyngbygård Gods ved Aarhus er Poul Jakob Bønløkke dog stadig fortrøstningsfuld i forhold til at høste gode udbytter.

»Vi er blevet reddet af de store nedbørsmængder i marts og af, at vi i løbet af den seneste måned har været heldige at få 42 mm regn«, siger Poul Jakob Bønløkke.

Han tilføjer, at de første varmepletter nu kommer til syne i vinterhveden. Det plejer at være et godt tegn på den stive lerjord. På de relativt få marker med anden års hvede har han dog erkendt, at goldfodsyge og andre sædskiftesygdomme kommer til at klippe toppen af udbyttet.

Genstridigt rodukrudt

På DMIs tørkeindeks kan man se, at der er store forskelle på, hvor tørt det er i forskellige egne af landet.

Et af de steder, hvor der er faldet mindst nedbør i vækstsæsonen, er på Lolland.

»I kornafgrøderne og rapsen er vi nu så tæt på høst, at jeg ikke er så bekymret for, at tørke kommer til at koste store udbyttetab. Men jeg kan være bekymret for nyt udlæg af frøgræs«, siger Bent Buchwald.

Han tilføjer, at de tørre forhold har medført, at han fraråder bekæmpelse af rodukrudt med glyphosat før høst, ganske enkelt, fordi rodukrudtet er så tørkestresset, at der ikke kan forventes tilstrækkelig effekt.

Bekæmpelse af tidsler, kvik og andet rodukrudt er en udfordring, som skal løses i løbet af efteråret.

Faktaboks

Tørke:

  • Der er stor forskel på, hvor meget vand der er faldet - selv inden for begrænsede områder.
  • Den tørke, der nu bliver synlig flere steder, skyldes, at det var tørt i april.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.