Forebyg havrerødsot – tænk før du sprøjter
Havrerødsot overføres især af smittede bladlus om efteråret.

Havrerødsot kan i nogle år resultere i udbyttetab i vintersæd, især hvede og byg. Er der mange bladlus i tidligt såede marker, kan der være behov for bekæmpelse i efteråret for at reducere smitten.

Ifølge Landbrugsinfo har antallet af bladlus og sådato størst betydning for, om man skal sprøjte. Dernæst kan man inddrage erfaringer om angreb fra tidligere år. Hvis man før har haft angreb skal man være mere tilbøjelig til at gøre noget. Desuden betyder det noget, hvor i landet, man ligger – de mildeste egne angribes mest. Endelig kan man se på mængden af græs og spildkorn i stubben af forfrugten som kan være vært for lus og vejrforholdene forstået på den måde, at milde efterår giver flere bladlus og større risiko.

Undersøg, om der er bladlus

Der findes ingen nøjagtig bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus. Finder man dog bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefaler Seges bekæmpelse, såfremt marken er sået før ca. 20.-25. september.

Typisk indeholder i størrelsesordenen 1-2 procent af bladlusene havrerødsotvirus. Viruset overføres ikke til afkommet. Bladlusene skal først suge 2-3 dage på angrebne planter for at optage viruset, skriver Landbrugsinfo

I efteråret 2019 vil der igen i samarbejde med planteavlskonsulenterne være et registreringsnet, hvor forekomsten af bladlus bedømmes i tidligt såede marker (før 15. september) i risikoområder (se figur 1). Første registrering foretages 16. september, og der bedømmes ugentligt i 33 hvedemarker og 23 vinterbygmarker. Udviklingen kan følges på siden for Registreringsnet på LandbrugsInfo.

 

Såtidspunktet har meget stor betydning

Jo tidligere såning, jo kraftigere angreb. For hver uges udsættelse af såtiden kan der opnås op til en halvering af angrebene af havrerødsot. Generelt ses de kraftigste angreb ved såning før cirka 10.-15. september. Årsagen er, at bladlusene om efteråret søger attraktive værtplanter. Derfor er de tidligst fremspirede marker mest udsatte. Derudover har bladlusene længere tid til at overføre viruset i tidligt såede marker, før kulde sætter en stopper for deres aktivitet.

 

Skadedyr overraskede i hvede i efteråret - men sygdom er pist vækMark 3. maj · 09:26

Tab ved angreb af havrerødsot

I 13 forsøg i hvede i 2015 varierede udbyttetabet i de angrebne pletter fra 26 til 62 procent og var i gennemsnit 46 procent. I et enkelt rugforsøg var udbyttetabet 28 procent i de angrebne pletter. To orienterende høstmålinger i vinterbyg i 2015 viste 60 hhv. 90 procent udbyttetab i de angrebne pletter.

 

Bekæmpelse

Bekæmpelse fra omkring vækststadie 13-14 (3-4 blade udviklet) har ifølge forsøg og erfaringer været et godt tidspunkt at bekæmpe hvis der altså er så mange bladlus at der er et behov. Ved meget tidlig såning og ved mange bladlus kan en gentagen bekæmpelse 2-3 uger senere være aktuel, skriver Landbrugsinfo.

En meget tidlig bekæmpelse i st. 11-12 (1-2 blade) anbefales ikke, da det tager tid for bladlusene at få smitten overført, og virkningstiden af en meget tidlig sprøjtning er meget kort.

 

Midler og doser

Anbefalede løsninger til bladlusbekæmpelse i vintersæd i efteråret

Løsning

Anbefalet dosis, l/kg/ha

Maks. antal gange i vintersæd

Fastac

0,125 - 0,15

2

Karate 2,5 WG

0,1 - 0,15

3

Kaiso Sorbie

0,05 - 0,075

1

Mavrik Vita

0,05 - 0,1 (0,15-0,2 er normaldosis)

1 gang efterår og 2 gange forår.

Biscaya OD

0,1-0,15, kun godkendt i vinterbyg

1

I vinterbyg har Biscaya fået en såkaldt ”mindre anvendelse”. Se nærmere i PlanteNyt nr. 2171.

Vær også opmærksom på at bruge tilstrækkelig med vand, hvis der sprøjtes sent og i en tæt afgrøde. Benyt her min.150 l/ha.

 
Kilde: Landbrugsinfo

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.