Forsøg i vinterhvede viser lille effekt af N-fikserende biostimulanter

Danske planteavlere har i den forgangne sæson haft mulighed for at gøre sig erfaringer med biostimulanterne BlueN og Vixxeran, som ifølge producenterne kan fiksere kvælstof fra luften. Landsforsøg viser en lille og ikke statistisk sikker effekt.

Biostimulanter forventes at få stor betydning i fremtidens planteproduktion.

Flere landmænd har i den forgangne vækstsæson brugt biostimulanterne BlueN og Vixxeran i vinterhvede.

BlueN og Vixxeran kan, ifølge producenterne Corteva og Syngenta, omdanne kvælstof fra luften til ammonium-kvælstof, som planten kan bruge.

Hidtil har der ikke været lavet uvildige danske forsøg, som har belyst, om der er effekt ved at bruge disse kvælstoffikserende biostimulanter.

Det er der nu.

Landsforsøg i vinterhvede

I år er der lavet tre Landsforsøg, hvor BlueN og Vixxeran er testet i vinterhvede.

Disse forsøg viser, at der ikke er en statistisk sikker effekt af at bruge bruge BlueN eller Vixxeran.

I to af forsøgene ses et lidt højere, men ikke statistisk sikkert, indhold af kvælstof i kernerne, ved tilførsel af BlueN eller Vixxeran.

Det svarer til en ekstra tildeling af 5-6 -kilo ekstra kvælstof per hektar.

Det er betydeligt lavere end de 30-50 kilo kvælstof, som Corteva og Syngenta hævder, der kan opnås ved at tilføre de kvælstoffikserende bakterier fra BlueN og Vixxen til afgrøden.

Kræver flere forsøg

Som landmand er det vigtigt at skelne mellem firmaforsøg og uvildige forsøg, som for eksempel Landsforsøg.

Et enkelt år med afprøvning i Landsforsøgene er ikke nok til at afgøre, om det betaler sig at bruge biostimulanter som BlueN og Vixxen.

Derfor er det vigtigt, at forsøgene fra i år følges op.

Det vil også være ønskeligt, at der bliver lavet uvildige forsøg med biostimulanterne i andre afgrøder end vinterhvede.

Prøv det - i små mængder

Det forhindrer ikke, at landmænd kan gøre sig erfaringer med at bruge biostimulanter.

Det kan gøres ved at behandle en mindre del af arealet - og i forskellige afgrøder. 

Inden man kaster sig ud i at behandle hele marker med BlueN eller Vixxen, skal man dog gøre sig klart, at man med den nuværende pris på midlerne kan købe 30-50 kilo kvælstof i handelsgødning for samme pris.

Det kræver naturligvis, at man har N-kvote til det.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.