Forskere og biavlere går sammen om at styrke biers sundhed

Forskere fra Aarhus og Københavns Universitet inviterer til samarbejde med de danske biavlere i tre nye projekter, der skal sikre bedre sundhed i danske bifamilier.

Hvordan sikrer vi en bedre praksis for behandling af biers sygdomme, overvågning af deres sundhed og ikke mindst at avle sunde og modstandsdygtige bidronninger, så fremtidens biavl og honningproduktion kan fortsætte?

Det spørgsmål har forskere ved Aarhus og Københavns Universitet sat sig for at løse - og de inviterer samtidig biavlerne til at deltage i tre projekter, som gennemføres de kommende år, se faktaboksen.

Målet er "at udvikle innovative løsninger og bæredygtige metoder til at bekæmpe sygdomme, forbedre sundhed og biavleres produkter samt indtjening."

Forskerne fra de to universiteter vil de næste tre år frem til 2026 arbejde med de tre projekter, som kommer til at foregå i samarbejde med biavlere i Danmark.

Det fortæller Aarhus Universitet Technical Sciences i en pressemeddelelse.

De TRE projekter

De tre projekter har følgende titler:

  • Bedre biavlspraksis
  • Bedre dronninger
  • Bedre overvågning af bisundhed

Selvom de hver især har forskellige formål, har de det fælles mål at finde alternative måder at bekæmpe skadedyr og sygdomme, reducere brugen af kemikalier og fremme en mere naturlig og økologisk tilgang til biavl.

Det er muligt for biavlere at tilmelde sig selv og sine bier til at deltage aktivt i projekterne de kommende tre år. Læs mere om, hvordan her.

Biavlen skal være bæredygtig og profitabel 

- Det er vores håb, at samarbejdet med danske biavlere kan skabe en symbiotisk relation, hvor forskningsresultaterne kan omsættes til praksis og bidrage til en mere bæredygtig og profitabel dansk biavl.

- Og at biavlerne vil få adgang til opdateret viden og værktøjer, der hjælper dem med at håndtere udfordringerne ved bisygdomme og forbedre deres produkter, fortæller seniorforsker Per Kryger fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, der leder de tre projekter.

Allerede i begyndelsen af juli 2023 har Institut for Agroøkologi afholdt en informationsdag om projekterne i Flakkebjerg, og her mødte 70 interesserede fra hele Danmark op til en dag med fokus på projektet “Bedre Biavlspraksis”.

De to øvrige projekter blev også præsenteret på dagen.

Faktaboks

Tre projekter om biavl

 

1. Bedre biavlspraksis

Danske biavlere har problemer med varroasyge, som skyldes angreb fra varroamiden, der spreder vira hos bierne. Der er ifølge forskerne behov for bedre praksis, hvor biavleren følger midepopulationen ved at tælle antallet af mider løbende gennem sæsonen.

På den måde kan man opdage, hvilke bifamilier, der har problemer. Hermed kan man bekæmpe varroamiderne i god tid i de pågældende familier. Så redder man ikke kun den angrebne bifamilie, men sikrer sig også mod spredning til nabofamilier.  

Som en del af projektet vil forskerne også undersøge metoder til bekæmpelse uden kemi. Sådanne metoder betyder nemlig, at biavleren fortsat vil kunne høste honning, men også undgå, at varroasygen spreder sig til andre bifamilier.

 

 

2. Bedre dronninger

Dronningeavlere har typisk mange bier, der skal passes. Det er derfor en udfordring at få gennemført test af deres avlsmateriale, udover simple målinger af honningproduktion eller stikkelyst.

Indenfor biavlen er der et udbredt ønske om at få indført test af danske honningbiers evne til at hæmme væksten af varroa. Forskerne vil derforudvikle et dansk koncept for at fremme forekomst af varroa-resistente bier.   Som en del af projektet bliver indavl i de danske honningbier kortlagt, så man i fremtiden undgår uheldige genkombinationer og medfølgende sygdomme. Med en systematisk kortlægning af slægtskabet mellem bifamilierne i Danmark med nye genetiske markører, mener forskerne bedre at kunne afhjælpe indavlsproblematikkerne.    

 

3. Bedre overvågning af bisundhed

I samarbejde med de danske biavlere vil forskerne indsamle viden om forekomst af skadegørere i Danmark. I løbet af eftersommeren 2023, sommeren 2024 og foråret 2025 laver forskerne tre indsamlinger af sunde bifamilier, som kan følges igennem hele projektperioden.

Derudover kan de biavlere, der deltager i projektet indsende prøver til forskerne med henblik på at få dem undersøgt for en lang række skadegørere.

På den måde vil forskerne i samarbejde med de danske biavlere skabe et bedre overblik over truslerne mod dansk biavl, så man kan nå a reagere rettidigt. 

 

Projekterne er finansieret af Landbrugsstyrelsens program for Biavlsprodukter.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.