Forskere trækker nitrat ud af vand og fremstiller gødning

Britisk projekt fjerner nitrat fra grundvand og genanvender kvælstoffet som gødning til markbruget.  

NTPlus er et revolutionerende britisk projekt, som har fokus på hvordan nitrat kan fjernes fra drikkevand og genanvendes som ressource i landbruget. 

Ifølge netavisen Farmers Guardian er projektet inspireret af et et øget behov for vanding af dyrkningsarealer.

Hvis man kan genanvende næringsstoffer, der er udledt fra landbruget, og bruge det til flydende gødning og vanding vil det i sidste ende kunne reducere udledningen af drivhusgasser relateret til landbrugsdrift.

Harry Langford fra CHAP innovation network, der er et forskningscenter for landbruget, fortæller:

"For at opfylde de høje standarder for vores drikkevand, bliver rensning for nitrat mere udbredt. Under processen dannes desværre nitratsalte, som ofte fragtes til rensningsanlæg og bidrager til yderligere kulstofaftryk."

I dag anvender man ionbytning til at rense grundvandet for nitrat, og under denne proces anvendes 10 ton natriumchlorid for at fjerne et ton nitrat. 

Ved bruge teknololgi fra firmaet Agau DB har projektet opnået nitratudvinding ved brug af kaliumchloridsalt og øget effektiviteten fra 10 til 90 procent.

Resultatet er en flydende gødning, der indeholder alle fire hovednæringsstoffer, nemlig kvælstof, fosfat, svovl og kalium, og dertil kommer et lavt chlorindhold. 

"Sammenlignet med vores kontrol, som var behandlet med konventionel gødning, viste NTPlus afgrøderne god spiring, rodstruktur og form. Den næringsstofsmæssige profil var også gunstig," fortæller Harry Langford:

"Produktet er testet i et kontrolleret dyrkningsmiljø, og vi bør teste det yderligere til anvendelse i markbrug, idet det er særligt velegnet til rækkeafgrøder." 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.