Forskere vil undersøge om biostimulanter virker
Et stort projekt ledet af Aarhus Universitet vil udvikle et testsystem, som kan afgøre, om biologiske stoffer udvundet af jord, planter eller produceret af mikroorganismer kan bruges til at fremme afgrøders spiring, vækst og kvalitet.

Er de såkaldte biostimulanter geniale - eller er det fup og fidus? Det spørgsmål vil forskere ved Aarhus Universitet nu dykke ned i.

I et nyt projekt, der er finansieret af 9 mio. kr. fra GUDP og løber til udgangen af 2023, vil forskerne undersøge effekten af udvalgte biostimulanter i løg, gulerødder og spisekartofler, fortæller Miljø- og Fødevareministeriet på deres hjemmeside.

I GUDP-projektet BioVækst vil de afprøve udvalgte produkter og undersøge deres effekter på forskellige afgrøder. Udover Aarhus Universitet medvirker også gartnerirådgivningen HortiAdvice, fem forhandlere af biostimulanter og en række landmænd og gartnerier.

Målet er at udvikle et testsystem til biostimulanterne og at afprøve mellem ti og tyve af de produkter, som er på markedet i Danmark. For nogle af midlernes vedkommende er det den første uvildige afprøvning under danske forhold.

”Vi har ikke haft ressourcer til at arbejde med biostimulanter før, men nu kan vi komme i gang med systematisk afprøvning. Det betyder forhåbentlig, at vi finder ud af, hvad der er op og ned ved de her produkter,” siger projektleder Merete Edelenbos, lektor ved Aarhus Universitet.

Lovgivning på vej

Biostimulanter bliver defineret ud fra, hvad de ikke er: De er ikke pesticider, og de er ikke kunstgødning.

Alligevel hører de under EU´s gødningsforordning, hvor de fleste regnes til kategorien jordforbedringsmidler. Enkelte er registreret som gødninger, og kun ét middel, produktet Vacciplant mod svampeangreb, er godkendt som biopesticid med dokumenteret effekt.

”Biostimulanter bliver i dag primært markedsført på grundlag af erfaring, som virksomhederne selv har indsamlet og fortolket, og derfor er der en vis usikkerhed om produkternes reelle effekter,” siger Merete Edelenbos.

Fremover bliver det imidlertid anderledes, fordi EU´s reviderede gødningsforordning indfører selvstændig regulering af biostimulanter. De nye regler indebærer, at producenterne skal opfylde en række krav, før de må markedsføre produkterne.

”Den nye forordning træder i kraft i 2022, og derfor haster det med at få udviklet redskaber til at vurdere produkternes virkning og anvendelse,” konstaterer Merete Edelenbos.

Omfattende afprøvning

De produkter, BioVækst afprøver, vil være midler, der er egnede til brug i haveafgrøder og spisekartofler. De skal testes i økologiske løg og gulerødder og desuden i konventionelle kartofler.

”Det er omfattende forsøg, og vi vil ikke kun se på udbyttet, men også på en række effekter, som ikke har været undersøgt før i Danmark såsom fremspiring, rodudvikling, bladvækst, produktkvalitet, holdbarhed,” fortæller Merete Edelenbos.

”Og hvis vi kan dokumentere reelle effekter på de parametre, vi undersøger, kan det betyde, at landmænd vil begynde at bruge biostimulanter i større omfang, end vi ser i dag.”

Faktaboks

Hvad er biostimulanter?

  • Biostimulanter er naturlige stoffer udvundet af jord eller planter eller produceret ved opformering af mikroorganismer.
  • De bliver brugt i tørret tilstand som biologiske bejdsemidler eller sprøjtes ud i vandig opløsning på jorden eller i afgrøden for at styrke planternes vækst og udvikling eller for at forebygge sygdomme.
  • Ifølge forhandlerne behandler danske landmænd hvert år ca. 5600 hektar med biostimulanter, men der er meget lidt viden om, hvordan de egentlig virker og ingen lovkrav om dokumentation for effekterne.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.