Forslag: Conservation agriculture skal opdeles i fire trin

Det er de færreste landmænd, der kan leve op til alle principperne i Conservation Agriculture. CA kan derfor med fordel opdeles i fire trin, mener FRDK.

- Mange landmænd dyrker deres jord efter principperne i Conservation Agriculture. Det kan ikke være meningen, at en enkelt harvning eller gyllenedfældning skal diskvalificere dem i forhold til at leve op til eventuelle belønninger, som gives på betingelse af, at man lever op til alle principperne i dyrkningssystemet. Derfor foreslår vi en model, hvor Conservation Agriculture opdeles i fire trin.

Det sagde planteavlskonsulent Erik Sandal, der er formand for FRDKs fagudvalg, da foreningen holdt møde på Dalum Landbrugsskole i sidste uge.

Han tilføjede, at Conservation Agriculture er ved at opnå bred anerkendelse, og at der arbejdes på, at landmænd, der praktiserer dyrkningssystemet, skal belønnes for de fordele, dyrkningssystemet har i forhold til klima, miljø og biodiversitet.

Knaster ryddes af vejen

Et af principperne i Conservation Agriculture er, at alle afgrøderne i sædskiftet skal sås direkte - uden forudgående jordbearbejdning.

Det giver blandt andet udfordringer ved etablering af vårbyg på lerjord samt i forhold til nedfældning af gylle.

- En forudsætning for at få succes med Conservation Agriculture er, at man avler høje udbytter. Erfaringen er, at det er vanskeligt i vårbyg, da afgrøden ikke busker sig tilstrækkeligt, hvis den sås direkte på lerjord, sagde Erik Sandal.

Han tilføjede, at en enkelt øverlig harvning i mange tilfælde kan løse problemet. Derfor mener FRDK, at Conservation Agriculture bør opdeles i fire trin. Sidste trin inkluderer elementer fra regenerativt landbrug, hvor FRDK har lavet sin egen definition af regnerativt markbrug.

De fire trin

  • Trin 1 er en introduktion til CA: Krav om sædskifte og plantedække efterleves. Øverlig jordbearbejdning samt skånsom nedfældning af husdyrgødning tillades.
  • Trin 2 er en videreudvikling af trin 1: Direkte såning er udgangspunktet, dog kan vårsæd etableres efter øverlig harvning og eventuel øverlig nedfældning af husdyrgødning.
  • Trin 3 svarer til FRDKs definition af CA.
  • Trin 4 svarer til FRDKs definition af regenerativt markbrug: Det vil sige trin 3 plus ekstra tiltag for at opbygge jordens frugtbarhed.

Faktaboks

Conservation Agriculture

CA bygger på tre principper:

  • Minimal forstyrrelse af jorden – kun direkte såning.
  • Jorden er aldrig bar.
  • Varieret sædskifte og aldrig samme afgrøde to år i træk (undtagen flerårige afgrøder).

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.