Forstå de nye regler for triazoler på fem minutter

2022 er et overgangsår for triazoler. Det bevirker, at vi har midler hvor salget stopper pr. 30. april 2022, og vi får midler med ny etikette, som vil erstatte mange af de eksisterende produkter. 

Af Henrik Vinther Jensen, planteavlskonsulent, Velas

Når triazoler nedbrydes dannes et fælles nedbrydningsprodukt. Der er risiko for at dette nedbrydningsprodukt, kan udvaskes i koncentrationer, som er over grænseværdien. Derfor er der regler for hvor meget aktivstof, der må anvendes af de enkelte triazoler.

2022 er et overgangsår. Det bevirker, at vi har midler hvor salget stopper pr. 30. april 2022, og vi får midler med ny etikette, som vil erstatte mange af de eksisterende produkter. 

Dunke med gamle etiketter skal opbruges inden udgangen af 2022, hvorefter der er brugs- og opbevaringsforbud. De midler som er forbudte at anvende/opbevare efter 31/12-2022 fremgår af tabel 1. 

For tríazoler, der er forbudte fra 31/12-2022, bør du undlade at købe mere, end der kan anvendes i denne sæson.

Triazoler indgår i flere bejdse- og svampemidler. De tre aktivstoffer som du skal have fokus på er difenoconazol, tebuconazol og mefentrifluconazol.

I tabel 1 finder du en oversigt over de midler til korn, hvor førnævnte aktivstoffer indgår.

Vær opmærksom på, at her er der kun fokus på de aktivstoffer, der er omfattet af triazolreglerne. Flere af midlerne indeholder således andre aktivstoffer, end dem der er angivet i nedenstående tabel. 

I tabellen er der kun medtaget de svampemidler med triazol , som anvendes i korn

Reglerne for brug af triazoler gælder for alle afgrøder, men med forskellige begrænsninger. Her har jeg valgt udelukkende at fokusere på vintersæd.

Tabel 1. Tabellen viser de forskellige midlers indhold af triazol-aktivstof samt udløbsdato

Belastning og anvendelsestidspunkt

I tabel 2 kan du se en oversigt over, hvor meget de forskellige triazoler belaster i udregningen i forhold til anvendelsestidspunktet. I tabellen er der ligeledes vist hvordan en bejdsning påvirker den maksimale mængde aktivstof.

Der må maksimalt anvendes 1 normaldossering (1N=100%) pr. vækstsæson, det vil sige fra etablering til høst. 

Hvor meget det enkelte svampemiddel belaster i udregningen afhænger af middelvalg, samt tidspunkt for anvendelse. Hvis kornet er bejdset med Redigo Pro 170 FS, som indeholder tebuconazol, skal denne andel også medregnes.

Tabel 2. Oversigt over hvordan triazolerne tæller i vintersæd med og uden bejdsning

nye og gamlE etiketter

Kort sagt, jo tidligere du anvender de angivne aktivstoffer, des større er belastningen. Risikoen for overskridelse af max-dosis afhænger selvfølgelig af hvilke midler og doseringer, som du anvender i de efterfølgende behandlinger.

Hvis du i løbet af 2022 får midler med ny etikette, så er det selvfølgelig det, der står på den nye etikette, som er gældende.

Bruges der eksempelvis 40 procent af normaldoseringen (0,4N) af et middel med gammel etikette, så vil der kunne anvendes 60 procent af normaldoseringen (0,6N) af et middel med ny etikette.

Er svampebehandling i vinterhvedens st. 32 (2. knæ 1 cm over jorden) i det hele taget rentabel?

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.