Frøafgrøders økonomiske resultat er stadig længder foran korn

Lige som i tidligere år, så indtager frøafgrøderne de første seks pladser på top 10 listen - med spinat helt i front.

Spinatfrø ligger i top rent økonomisk hos Patriotisk Selskabs kunder, med et dækningsbidrag (DB) 2 på 11.860 kr. pr. ha i høståret 2020.

Det viser den årlige udgave af Patriotisk Selskabs Driftsanalyser 2020/21, som netop er sendt ud til kunderne i mandags.
 

Frø dominerer som sædvanlig top 10

Faktisk så indtager frøafgrøderne de første seks pladser på top 20 listen. Som sædvanlig, fristes man til at sige.
Engrapgræs snupper andenpladsen med et DB 2 på 10.131 kr. pr. ha, mens hvidkløver tager tredjepladsen med 8.812 kr. Derefter kommer rajgræsfrø med 6.320 kr., hundegræs med 5.738 og rødsvingel 5.481 kr.

Sukkerroer bliver nr. 7 med 5.371 kr., og vinterhveden indtager 8. pladsen med 4.278 kr.

De to frøafgrøder strandsvingel og bakkesvingel ligger i 2020 forholdsvis langt nede af listen med henhv. en 9. plads på 4.142 kr. og en 12. plads med 2.844 kr.

Konservesærter sniger sig ind på en 10. plads med 3.894 kr. og vinterraps tager 11. pladsen med 3.749 kr. Dernæst kommer havre med 2.785 kr., hestebønner med 3.123 kr., vårbyg med 2.683 kr., rug med 1.842 kr., markært med 1.519 kr., vårhvede med 1.487 kr. og vinterbyg slutter listen med sølle 603 kr. pr. ha i DB 2 i høståret 2020.

Bemærk dog, at afgrødernes forskellige forfrugtsværdi ikke er indregnet i ovenstående resultat. For vinterraps, spinat og havre er der typisk tale om en forbedring af den efterfølgende kornafgrødes udbytte med 7-8 hkg pr. ha, mens det for frøgræs og roer er 3-4 hkg pr. ha. Derfor skal disse afgrøders dækningsbidrag II reelt tillægges en merindtjening på mellem 400-1.000 kr. pr. ha, når afgrødesammensætningen skal optimeres.
 

Prognose for høstårene 2021 og 2022

Patriotisk Selskab har også lavet en prognose for det økonomiske resultat i høståerne 2021 og 2022. Forventningen er, at bakkesvingel og engrapgræs indtager en af de øverste pladser i top 20 listen sammen med de øvrige frøafgrøder og sukkerroer. Også rødsvingel har en rigtig god prognose for især 2021. 

Bortset fra det ser der ikke ud til at ske væsentlige ændringer i afgrødernes placering på top 20 listen.
 

Skifte i sammensætning af afgrøder

Kornarealet hos Patriotisk Selskabs kunder er i de senere år blevet reduceret til fordel for afgrøder med et højere dækningsbidrag 2, fremgår det af Driftsanalyserne.

Det øgede krav om grønne marker vil fremover også betyde et mindre vintersædsareal.
 

Overordnet resultat i høståret 2020

Det samlede høstudbytte hos Patritisk Selskabs kunder var i høståret 2020 lavere end høståret 2019 - men dog stadig over femårsgennemsnittet. Efter tørkeåret i 2018 har bedrifter med planteavl dermed haft et par rigtigt gode år og kan se frem til acceptable nettoudbytter de kommende år - trods kraftigt stigende priser på både direkte og indirekte omkostninger.

Driftsresultaterne for 2020/2021 betyder, at hovedparten af virksomhederne som helhed har haft mulighed for at konsolidere sig på et acceptabelt til højt niveau, som kan bidrage til fremtidig udvikling og robusthed, fremgår det af Driftsanalyserne.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.