Frøavler etablerer strandsvingel i stubjord - trives rigtig godt

Hans Henrik Fredsted, Hornbæk i Nordsjælland, har i foråret 2021 udlagt strandsvingel i vårbyg i urørt jord. Frøafgrøden har klaret sig fint, mens dæksæden har taget en udbyttenedgang.

Frøgræs kan sagtens etableres i urørt jord med god fremspiring til følge. Den største udfordring er, at det koster på udbyttet i vårbyg-udlægsafgrøden.

Sådan lyder erfaringen fra Hans Henrik Fredsted, deltidslandmand gennem ca. 20 år og ved siden af planteavlskonsulent hos Agrovi i Nordsjælland.

Han driver Sauntegaard med 200 hektar ved Hornbæk. Bedriftens marker er i en årrække dyrket pløjefrit, og for fire år siden blev der påbegyndt omlægning til conservation agriculture.

Strandsvingel UDLAGT i stubjord

Et af målene i CA er at så afgrøderne direkte i urørt jord.

På Sauntegaard blev dette praktiseret første gang for frøgræs i foråret 2021. Her blev 5 hektar Starlett-strandsvingel etableret med Irina-vårbyg til malt som dæksæd i urørt stubjord. 

Forfrugten var vinterhvede, og i efteråret har der stået en MFO efterafgrøde i form af olieræddike og honningurt, som blev nedvisnet i foråret efter vinteren.

Vårbyg og udlæg er etableret med en 6 meter Horizon DSX direkte såmaskine.  

Strandsvingel udlagt i vårbyg i foråret 2021 er til sammenligning etableret i urørt jord og efter en øverlig disc-harvning. 

Forskel på 7 hkg i vårbyg

Hans Henrik Fredsted fortæller, at strandsvingel-udlægget havde en glimrende fremspiring ved etablering i urørt jord, lige så godt som ved forudgående harvning. I efteråret har frømarken også stået fremragende. Forventet 1. års udbytte er ca. 1.200 kg renvare.

Han konstaterer, at der har vist sig to markante forskelle efter etablering i henholdsvis harvet og urørt jord.

For vårbyg etableret efter harvning blev der høstet 62 hkg pr. hektar, og for vårbyg etableret direkte i stub var udbyttet 55 hkg pr. hektar.

Den anden forskel er, at der er markant mindre græsukrudt, især enårig rapgræs og tokimbladet ukrudt i frøgræsafgrøden etableret i urørt jord.

Her i foråret 2022 vil Hans Henrik Fredsted teste ærter til konsum som ny dæksæd.

Læs hele artiklen om udlæg af frøgræs i stubjord hos Hans Henrik Fredsted i det nye nummer af magasinet Frøavleren, der udkommer tirsdag 26. april. Frøavleren er medlemsblad for Frøsektionen under Landbrug & Fødevarer. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.