Frøhøsten bedre end frygtet - hvidkløver overrasker
Frøfirmaerne vurderer, at det samlede udbytte på tværs af alle arter er ca. ti pct. under de seneste fem års gennemsnit.

Optimismen er steget, i takt med at frøfirmaerne har oprenset frøpartierne og analyseret kvaliteten af årets høst.

Tilbage står dog, at der har været usædvanligt store variationer i udbytterne regionalt, hvor mængden af vand har været helt afgørende.

"Vi har generelt fået rigtig mange partier ind, hvor der har været en god udvikling af kimen. Det har givet tunge frø med en god spireevne. Men vi har også fået frø fra tørkeramte arealer, hvor kimen er dårligt udviklet, og der derfor er et meget stort svind", siger Birthe Kjærsgaard, avlschef hos DLF.

Hun tilføjer, at den største positive overraskelse for hende har været hvidkløver. Trods de dystre udsigter under tørken, endte hvidkløveren som et gennemsnit med et udbyttetab på ca. fem pct. i forhold til de seneste fem års gennemsnit. Det svarer til et gennemsnitligt udbytte på ca. 500 kg hvidkløverfrø pr. hektar.

Opjusteringen i udbyttet skyldes ifølge Birthe Kjærsgaard et meget lavt dryssespild, at hvidkløverfrøene ikke spirede i marken, samt at de frø, der var på marken, kom med hjem.

Lille svind

Set over en bred kam vurderer konsulenter fra de tre frøfirmaer DLF, Barenbrug og DSV Frø Danmark, at udbytterne er fem pct. under de seneste fem års gennemsnit.

"Når det ikke er gået værre, skyldes det bl.a., at vi havde en meget vellykket bestøvning af alle arter i foråret, og at høsten generelt var meget let. Det har betydet, at mange landmænd har fået alle frøene med hjem, og at der har været et meget begrænset lagersvind i år", siger Carsten Jørgensen, avlschef hos DSV Frø Danmark.

Han tilføjer, at mange af DSVs avlere har avlet rigtig gode udbytter i rajgræs, som er den største frøafgrøde i Danmark. Det gælder især i Vest- og Nordjylland, mens udbytterne på visse dele af Sjælland har skuffet.

Almindelig rajgræs er samtidig den største økologiske frøafgrøde hos DSV. Derfor glæder det Carsten Jørgensen, at de økologiske avlere i gennemsnit har avlet 975 kg frø i alm. rajgræs.

Værst i engrapgræs

En sammenstilling af de tre frøfirmaers bud på årets udbytter viser, at tørken har været hårdest ved engrapgræs. Her vurderes tørken at have givet et udbyttetab på ca. 30 pct.

For de øvrige arter vurderer konsulenterne fra de tre firmaer, at udbyttetabene som følge af tørken ligger på 10 pct. i almindelig rajgræs, 5 pct. i rødsvingel, 5-10 pct. i strandsvingel og et normaludbytte i hundegræs.

 

 

Faktaboks

Status frøgræs

  • Positivt: God bestøvning. Lavt dryssespild. Let høst. Lave omkostninger til tørring. Lille lagertab. Tunge frø. God spireevne.  Negativt: Stor variation i udbytter. Tørkeramt udlæg.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.