Frøhøsten tegner godt - nu er resten op til høstvejret

Der står et godt potentiale ude på frømarkerne. Alt afhænger dog af det kommende vejr i høst, siger erfaren avlschef.

Høsten er nu skudt i gang i bakkesvingel og engrapgræs i det østlige Danmark - og frømarker med engsvingel, hundegræs, rødsvingel med flere bliver skårlagt i disse dage.

Overordnet set tegner frøhøsten godt, siger Birthe Kjærsgaard, der er avlschef i DLF.

- Der er et godt potentiale for et godt udbytte i år. Men vi skal huske, at alt kan regne eller blæse væk i høst. 30 procent af udbyttet kan let forsvinde i en dårlig høst. Så alt afhænger af vejret i de næste tre-fire uger - det bliver afgørende for udbytterne. Først når frøet ligger i laderne, er vi rolige, siger hun. Og ønsker sig stabilt godt solskinsvejr i den næste måned.

Engrapgræs

- Engrapgræsmarker af sorten Balin skårlægges nu. Enkelte er også begyndt at høste, og der kommer flere de næste dage, sagde Birthe Kjærsgaard i torsdags.

Hun vurderer, at det er et nogenlunde normalt høsttidspunkt for Balin-engrapgræs.

- De førsthøstede marker er typisk dem, der står lidt tyndt, for eksempel hvis de har været lagt ud i vårbyg. Det er ikke en god udlægsmetode for engrapgræs, da byggen tit trykker udlægget for meget, fortæller hun.

Flere marker, som hun har fulgt, blandt andet ved Vallø, Sorø og Borup, er også klar til høst - måske i dag (i lørdags, red.).

De står tilfredsstillende, men er også andet års marker eller ældre.

- Der er generelt pænt med frøstængler i engrapgræsset i år, og der har været gode forhold for indlejring af frø. Så det tegner godt, lyder det fra Birthe Kjærsgaard.

Anders Frandsen ved Borup på Midtsjælland skød frøhøsten i gang fredag i sidste uge med skårlægning af engrapgræs. Foto: Simon Frandsen.

Bakkesvingel

Bakkesvingel ser generelt også fint ud i år med godt med frøstænler, siger avlschefen. 

- Bakkesvingel er som engrapgræs følsom i etableringsfasen. Men der, hvor man har fået den etableret godt, står der en god afgrøde.

Det næste bliver hundegræs, hvor de første marker skårlægges her i weekenden. Også de få marker med rødsvingel, der skal skårlægges (spildsomme sorter), er ved at være nu. Og så går der lige en uge, før de skal høstes, vurderer hun.

Hun kender ikke til nogen, der har høstet rødsvingel ved direkte tærskning endnu.

Ital. rajgræs på Bornholm

Bornholm er først på ital. rajgræs, som der ikke er meget af på Sjælland. Og Jylland starter normalt først høst lidt senere.

- Vi har det generelt både varmt og tørt på Bornholm, siger Thomas Jørgensen fra DLF på solskinsøen.

- Der er skårlagt to-tre marker med ital. rajgræs herovre allerede - og der følger lidt flere i weekenden (den netop overståede weekend, red.). Men det store ryk-ind bliver i næste uge (indeværende uge, red.) . Alt skårlægges. Det fungerer bedst herovre, siger Thomas Jørgensen.

Han håber på en rimelig rumvægt og et gennemsnitligt udbytte eller lidt over i ital. rajgræs.

- Der er desværre nogle marker, der har haft det for tørt.

Også engsvingel er skårlagt på Bornholm - og 10-12. juli kommer så sneglebælg og rajgræs - og direkte tærskning af rødsvingel.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.